© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

התחייבויות חוזיות תחת מציאות הקורונה

התחייבויות חוזיות תחת מציאות הקורונה

נגיף הקורונה מתפשט בקצב מסחרר ברחבי העולם וכבר הספיק להשפיע במידה ניכרת על שגרת הפעילות היום-יומית שלנו. לצד הפלישה למרחב האישי, השפעות הנגיף לא חסות על המרחב העסקי, והיכולת של עסקים ויחידים כאחד לעמוד בהתחייבויותיהם החוזיות, מוטלת אף היא בספק.

 

ראשית, חשוב להבין מה בעצם החוק אומר בעניין הפרת חוזה?

חוק החוזים מעניק הגנה במצב בו צד לחוזה לא יכול לקיים את התחייבויותיו עקב התרחשות בלתי צפויה שאינה בשליטתו. מצב זה מוכר גם כ”ארוע מסכל”, אולם בכדי שיכנס תחת הגדרה זו יש לשים לב להתקיימותם של שלושה תנאים:

  • ההפרה נובעת מנסיבות שהצד המפר לא ידע ולא היה עליו לדעת עליהן, או שלא צפה ולא היה עליו לצפות בעת כריתת החוזה;
  • הצד המפר לא יכול היה למנוע את הנסיבות הללו; ו-
  • ביצוע החוזה באותן נסיבות הוא בלתי אפשרי או שונה באופן מהותי ממה שהוסכם עליו בין הצדדים.

כאשר תנאים אלו מתקיימים, הצד המפר לא יהיה חייב בגין אי ביצוע החוזה או בתשלום פיצויים לצד השני. אולם על אף ההגנה הסטטוטורית הזו, יש לזכור, שהרף שהחוק מציב הוא יחסית גבוה ויתכן ויהיה קשה מאוד להוכיח את התקיימותו בפני בית המשפט. לפיכך, רצוי לחזור ולבחון את תוכן החוזה ולהבין האם יש בחובו תניית “כוח עליון” אשר ככל שתהיה רחבה דיה, תספק הגנה יותר משמעותית, גם בעניין נגיף הקורונה.

 

אז מה בעצם החוזה אומר? ומה הכוונה ב”כוח עליון” (Force Majeure)?

ישנה חשיבות בהבנה באיזה סוג חוזה מדובר, זאת משום שבמגרש המשחקים העסקי יכולות להיות מגוון רחב של עסקאות אשר לכל אחת מהן ישנם סעיפי כוח עליון שונים המאפיינים אותן.

 

כך למשל, בחוזים מסחריים פשוטים המסדירים את הפעילות העסקית השוטפת של עסק, לא משנה באיזה תחום או נושא הוא מתמחה, ניתן למצוא סעיף ייעודי אשר לרוב יהיה תחת הכותרת של “כוח עליון”. סעיף זה מונה סיטואציות שונות ואירועי קיצון אשר התרחשותם פוטרת צד לחוזה מביצוע התחייבויותיו. בהקשר זה, צד לחוזה אשר התפרצות נגיף הקורונה השפיעה עליו באופן ישיר, יידרש להוכיח כי האירועים המנויים בחוזה מתאימים גם לסיטואציה העולמית שנוצרה, בין אם הם מפורטים בנוסח מדויק כגון “מגיפה” או “מחלה” ובין אם בנוסח רחב יותר המונה השפעות שונות שיכולות להיווצר גם בעקבות הנגיף.

 

בעסקאות שונות, כגון הסכמי רכש, שכירות, מיזוגים ורכישות, פרוייקטי תשתיות ועוד, על אף שיש סבירות גבוהה שההסכם מתייחס ומפרט אירועי ״כוח עליון״ שונים, עדיין ניתן לבחון את הזכויות החוזיות של הצדדים, לרבות האפשרות לדחות או אף לבטל את ההסכמים.

 

מה אפשר לעשות עכשיו?

לרוב, לא תמצאו תשובה חד משמעית וכמובן שדרכי הפרשנות האפשריות יהיו תלויות באופן ניסוח הסעיף הפרטני הקיים בחוזה שאתם צד לו. גם כאשר הסעיף חל בעניינכם, חשוב לשים לב מה הצעדים הפרקטיים שהתקיימות הסעיף מאפשרת לצד לחוזה לעשות. כך לדוגמה, לעיתים ניתן יהיה לבטל את החוזה כולו ככל שהמצב לא השתנה תוך פרק זמן מסוים. במקרים אחרים לא ניתן יהיה לבטל את החוזה אולם ניתן יהיה להשהות את קיומו או חלק מן המחויבויות בו עד להחזרת המצב לקדמותו. ישנה חשיבות גם למועד התרחשות אותו מאורע והזמן הנקוב, במסגרתו יש להודיע לצד השני על ההשלכות הצפויות על המערכת החוזית.

 

כמו כן, כל אחד בהתאם לתחום עסקיו, נדרש להתאים עצמו למצב החדש שנוצר בשוק באופן אשר מאפשר לו להמשיך לקיים את הפעילות המסחרית הרגילה ובמידת הצורך לשקול שינויים ולנקוט באמצעים חלופיים על מנת שניתן יהיה להמשיך ולעמוד בהתחייבויותיו מבלי לפגוע בצד השני.

 

לסיכום

השפעות נגיף הקורונה מראות אותותיהן במגוון רחב של תחומי החיים, והקצב המהיר של השינויים דורש מכולנו להסתגל ולערוך שינויים הן ברמה האישית והן ברמה העסקית. בכדי להוסיף קצת וודאות לחוסר הוודאות האופף את המצב, חשוב להבין באיזה שלב הצדדים לחוזה נמצאים, ומתוך כך להעמיק את ההבנה אילו זכויות והגנות עומדות לרשותם.

 

בין אם אתם צד לחוזה קיים ובין אם בתהליכי משא ומתן לכריתתו, יש חשיבות בהתייעצות מקצועית לצורך תכנון הפעולות הבאות שעליכם לנקוט כדי להתמודד עם המצב ולמזער נזקים.

 

Source: barlaw.co.il

הזן כתובת אימייל על מנת להירשם לניוזלטר: