© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

האם העסק שלכם מוכן ליום שאחרי הקורונה?

האם העסק שלכם מוכנים ליום שאחרי הקורונה?

היום, בעיצומו של משבר הקורונה, עוסקות החברות השונות בהתמודדות עם הסיטואציה העכשווית – מול הלקוחות, הספקים, העובדים ועוד.

 

במוקדם או במאוחר, משבר זה יהיה מאחורינו, המשק יחזור לתפקד כרגיל, אך השלכותיו על המשך הפעילות של החברות השונות צפויות להישאר עמן לאורך זמן. על כן, יחד עם ההתמודדות היומיומית המאתגרת, כל חברה חייבת להכין את עצמה גם ליום שאחרי משבר הקורונה, כבר עכשיו.

 

התקופה שאחרי משבר הקורונה צפויה להיות רצופה בסכסוכים משפטיים רבים. התקופה הנוכחית, בה נפגעת היכולת להמשיך כרגיל בביצוע העבודות בחברה, גרמה וככל הנראה עוד תגרום לחברות רבות לא לעמוד בהתחייבויות חוזיות-עסקיות שלהן, וכן למצוא עצמן במצב בו התחייבויות חוזיות שניתנו כלפיהן מופרות.

 

השאלה האם מגיפת הקורונה יכולה להוות הצדקה להשתמטות ממחוייבות חוזית היא שאלה משפטית לא פשוטה, אשר אין לה תשובה חד משמעית. מגיפה אינה דבר שמוכר בישראל כ’כח עליון’, ובהתאם על מנת שזו תאפשר לצד לסטות מהתחייבויותיו תלויה בלשון החוזה ובפרשנות המשפטית שניתנת לאותו חוזה.

 

סביר להניח כי חלק ניכר מהחוזים וההתקשרויות העסקיות לא צפה מצב בו הנחיות של המדינה יביאו להשבתה כמעט מלאה של המשק, ובהתאם נראה כי גופים עסקיים רבים ייאלצו לנהל הליכים משפטיים ביחס לאופן בו נכון לפרש את ההסכם ביניהם.

 

הדברים מורכבים יותר כשמדובר בתאגידים שעסקיהם חובקי עולם, שכן החזרה של מדינות שונות לשגרה צפויה לקרות בעיתויים שונים. כך, חברה שמקום מושבה במדינה מסוימת, שכבר חזרה לשגרת פעילות, יכולה להיות תלוי בפעילותה במתרחש מדינות שונות בהן עדיין מוטלות מגבלות, למשל אם היא מעסיקה עובדים במדינה אחרת, מחזיקה מפעלי ייצור או תלוי באספקה מיצרן המצוי במדינה אחרת, תלויה בשירותי שילוח או הובלה אל או ממדינות שונות, תלויה ברכש מספקים במדינות אחרות ועוד.

 

מעבר לכך, במדינות שונות מחוקקים חוקים שונים הנוגעים להגבלת פעילות, וסביר כי מערכות משפט שונות יקבעו הלכות שונות בעניין השלכות מגיפת הקורונה (למשל, ביחס לשאלה האם המגיפה מהווה ‘כח עליון’, ביחס לשאלה מה יכול לעשות צד נפגע ואילו מעשים ייחשבו כהפרה או כחוסר תום לב ועוד).

 

בהתאם, בצד ההיערכות העסקית ליום שאחרי, כל חברה חייבת להיערך גם לסכסוכים המשפטיים שצפוי שהיא תמצא עצמה בתוכם למשך תקופה ארוכה. היערכות מקדימה לסכסוך משפטי יכולה לסייע רבות בניהול הסכסוך המשפטי עצמו. על כן חשוב שההחלטות המשפטיות שמתקבלות בחברה כבר היום, ילוו בייעוץ משפטי מתאים, שלוקח בחשבון את תוכן ההתקשרויות השונות של החברה, צופה את הקשיים והסכסוכים שעלולים לצוץ, ונותן להן מענה כבר בראשיתן.

 

מאחר וסכסוכים רבים צפויים להתנהל בין חברות במדינות שונות, שילוב עורך דין כבר בשלב המוקדם יכול להשפיע רבות על ניהול הסכסוך בעתיד. כך, למשל, השאלה באיזו מדינה יתנהל הסכסוך ולפי איזה דין, יכול להיות בעל השפעה מכרעת על תוצאתו. בהתאם, ישנה אף חשיבות לליווי משפטי על ידי עורכי דין שמכירים ויודעים לעבוד בשיתוף פעולה יחד עם עורכי דין במדינות השונות בהם מתנהלים עסקי החברה.

 

Source: barlaw.co.il

הזן כתובת אימייל על מנת להירשם לניוזלטר: