© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

איך יציאתה של בריטניה מהאיחוד עשויה להשפיע על חוקי הסביבה והאנרגיה בה

סביבה

לפרישת בריטניה מהאיחוד האירופי לא רק השלכות כלכליות, אלא גם השלכות בתחום הסביבה.

עד היום ובמסגרת פעילות האיחוד האירופי, למדינות האיחוד הייתה מדיניות סביבתית אחידה שהוגדרה ויושמה החל משנת 1992. אולם, תוצאות משאל העם בממלכה המאוחדת לגבי יציאתה של בריטניה מהאיחוד, עלולות להשפיע על הדרך שבה בריטניה תפעל בנוגע למבנה הרגולטורי והמשפטי שלה בתחומי האנרגיה ואיכות הסביבה, וכך להשפיע לא רק על בריטניה עצמה, אלא גם על השווקים האירופאיים והעולמיים.

צרכי האנרגיה של הממלכה המאוחדת

הסכמי האיחוד עם בריטניה נותרים בתוקף לפחות עוד שנתיים, אשר במהלך תקופה זו ייערך משא ומתן לגבי תנאי יציאתה של בריטניה מהאיחוד.

לפיכך, בשלב ההתחלתי של המהלך, בריטניה תמשיך לפעול בהתאם לאמנות ולחוקים שנקבעו בעבר עם האיחוד האירופי. עיון בנתוני היבוא מצביע על כך שהחל משנת 2014, 61% מצריכת האנרגיה הכוללת של בריטניה מיובאת, כאשר 71% מהגז הטבעי מיובאים ממדינות האיחוד האירופי, במיוחד מנורבגיה.

דיוני המשא ומתן יצטרכו לקחת בחשבון את התלות הזאת, וקרוב לוודאי יכללו המשך עמידה, במידה מסוימת, בתקני האיחוד האירופי. האלטרנטיבות כוללות הסכם מוגבלות לסחר חופשי בדומה לאמנה הקיימת בין קנדה לאיחוד האירופי (הקרוי בשם “המודל הקנדי”); הסכמים דו-צדדיים לגישה לשוק האירופי האחיד לכל סקטור בנפרד (הקרוי בשם “המודל השוויצרי”); או המשך השתתפות באזור הכלכלי האירופאי (European Economic Area) בהתאם למודל השתתפות של מדינות חוץ (הקרוי בשם “המודל הנורבגי”).

מכיוון שבריטניה היא גם אחת הספקיות הגדולות ביותר של גז טבעי באיחוד האירופי, היא מחזיקה בידיה קלף מיקוח נאה כדי להגיע במשאו ומתן להסכם המיטיב עם צרכיה בתחומי הכלכלה והאנרגיה.

השפעה על נושאים הקשורים לאקלים ולאיכות הסביבה

עד עכשיו היתה בריטניה אחת התומכות השאפתניות בהתקנת תקנות בנושאי אנרגיה ושינויי אקלים. כתוצאה מהליך הברקזיט, התפקיד שבריטניה יכולה למלא במאמצים לבקר פליטות פחמן דו-חמצני ביבשת וברחבי העולם יקטן.

הגישה הבריטית לבדיקות פליטות פחמן דו-חמצני עשויה לכלול הקמת מערכת עצמאית משלה, וניהול מו”מ לגבי חיבורה למערכת של האיחוד האירופי או גישה היברידית אחרת. על אף שלא נראה תוצאה באופן מיידי, עשויות ההחלטות והאמנות בהן יתקשרו הצדדים להשפיע באופן מהותי על החלטות מדיניות האנרגיה הבאות של האיחוד האירופי, וכנגזרת מכך, על החלטות מדיניות סביבתית ברחבי העולם.

כיום, הגישה העולמית לרגולציה בתחום איכות הסביבה עומדת בפני אי-וודאות רבה. התפתחויות פוליטיות במהלך השנתיים הקרובות תשפענה על שווקי האנרגיה ברחבי העולם הן מבחינת עלויות עשיית עסקים, והן מבחינת ההשפעה הסביבתית שתיקבע על-ידי בריטניה והאיחוד האירופי.

Source: barlaw.co.il

הזן כתובת אימייל על מנת להירשם לניוזלטר: