© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

ביצוע בדיקת נאותות משפטית – סוף מעשה במחשבה תחילה

ביצוע בדיקת נאותות משפטית - סוף מעשה במחשבה

הלאחרונה נתקלנו במקרים רבים בהם משקיעים ביקשו לבצע השקעה מבלי לבצע בדיקת נאותות משפטית קודם לכן.

הסיבות לאי ביצוע בדיקת נאותות יכולות לנבוע מגורמים כגון: השקעה בחברה צעירה, חוסר בתקציב, שיקולי עלות תועלת, היקף ההשקעה, לוחות זמנים, השקעה בתאגיד שיש בינו לבין המשקיעים יחסי עבודה מתמשכים וכדומה.

אך ככלל, כאשר נתקבלה החלטה שלא לבצע בדיקת נאותות משפטית לפני השקעה הסתברה ההחלטה כשגויה. 

אין ספק כי בכל השקעה טמונה מידה מסוימת של סיכון, אולם ניתן לצמצם את רמת הסיכון באמצעות בחינה מקיפה של העסק הנרכש.

 

בדיקת נאותות משפטית

 

בדיקת נאותות משפטית, מאפשרת למשקיעים ללמוד אודות מצב התאגיד במישורים רבים ומגוונים. בכלל זה – הבעלות במניות התאגיד, היחסים עם המערכת הבנקאית, האישורים הנדרשים מצדדים שלישיים, נכסי התאגיד המשועבדים, רישיונות התאגיד והשפעת העסקה על תקפותם, מצבת העובדים ותנאי העסקתם לרבות חשיפות בנוגע לחובות התאגיד כלפיהם הן מכוח הדין והן מכוח ההסכמים עימם.

כמו כן, חשיפות המס של התאגיד, מבנה ההסכמים עם ספקי התאגיד לרבות רמת הסיכון בעבודה מול מיעוט ספקים מהותיים, מצבת הלקוחות של התאגיד ותקופת ההתקשרות עימם, תביעות עבר אליהן התאגיד חשוף, הפעולות הנדרשות להגנה על זכויות הקניין הרוחני של התאגיד באמצעות רישום פטנטים, סימני מסחר וזכויות יוצרים וכדומה.

לתוצאות עשויה להיות השפעה רבה על האם לבצע או לא לבצע את העסקה לאור תוצאות הבדיקה. הבדיקה תשפיע גם על אופי העסקה ובין היתר, על מבנה העסקה (עסקת לרכישת מניות או עסקה לרכישת נכסים) והמחיר. עוד ניתן יהיה להחליט על המצגים שידרשו מהעסק הנרכש ובעליו, הבטוחות שיינתנו להבטחת ההשקעה, התנאים המתלים לביצוע העסקה, סעיפי השיפוי ואופן ההשקעה.

 

נציין כי ב- 2014 פרסמה רשות התחרות גילוי דעת שעוסק בחשיפת מידע במסגרת בדיקת נאותות טרם ביצוע עסקה בין מתחרים. על פי גילוי הדעת, חשיבות בדיקת הנאותות להתנהלות העסקית, מחד גיסא, והחשש לפגיעה בתחרות כתוצאה מבדיקת נאותות בין מתחרים, מאידך גיסא, מחייבים מתחרים, המנהלים ביניהם בדיקת נאותות לכלכל את צעדיהם בקפדנות ובזהירות. מתח זה, שבין האיסור להיות צד להסדר כובל שלא כדין לבין הצורך בתשתית עובדתית מספקת לשם גיבוש עסקה, עומד בבסיס אותו גילוי הדעת.

 

*** 

למשרד ברנע ניסיון עשיר בביצוע בדיקות נאותות משפטיות לרבות בהיבטים של הגבלים עסקיים. ביצוע בדיקת נאותות משפטית הוא עניין קריטי המשתלב עם אסטרטגית ההשקעה והיכולת לנהל משא ומתן לכריתת הסכם בצורה הטובה ביותר. נשמח לעמוד לרשותכם בכל הנוגע לביצוע בדיקת נאותות לפני ביצוע השקעה. לפרטים נוספים, הקליקו כאן 

 

Source: barlaw.co.il

הזן כתובת אימייל על מנת להירשם לניוזלטר: