© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

ארצות הברית: הגברת מדיניות האכיפה בדיני מניעת שחיתות ושוחד על אזרחים וחברות שאינם אמריקאיים

הגברת מדיניות האכיפה בדיני מניעת שחיתות ושוחד על אזרחים וחברות שאינם אמריקאיים

ב- 8 בנובמבר 2019 הרשיע חבר מושבעים אמריקאי ממדינת קונטיקט את מר הוסקינס, בשישה סעיפי אישום בגין שוחד עובד ציבור זר תחת ה- Foreign Currupt Practices Act (ה- FCPA). כמו כן,  הוסקינס הורשע גם בשלושה סעיפי אישום בהלבנת הון בקשר עם הפרשה.

 

תקדים זה הינו תמרור אזהרה חשוב ביותר לכל אדם וכל חברה העוסקים בפעילות בינלאומית המתקיימת בארה”ב, אפילו אם היא מתקיימת על ידי אחרים. הרשעתו של הוסקינס תקדימית  שכן היא נשענת על תיאוריה משפטית אשר טרם נעשה בה שימוש על מנת להרשיע בעבירות על פי ה- FCPA נאשמים שאינם אזרחים אמריקאיים או חברות אמריקאיות ואשר כף רגלם לא דרכה מעולם בארה”ב במסגרת הפרשה.

 

עד היום, החילו בתי המשפט הפדרליים האמריקאיים את סמכות השיפוט שלהם על-פי ה- FCPA רק על גורמים בעלי זיקה הדוקה לארה”ב: אזרחים אמריקאיים או בעלי מעמד חוקי בארה”ב; חברות מאוגדות בארה”ב (ועובדיהן או נושאי משרה בהן); חברות שמניותיהן נסחרות בבורסה אמריקאית או שהינן כפופות לחובות דיווח ל- Securities and Exchange Commision (ה- SEC) (ועובדיהן או נושאי משרה בהן); או אדם שעשה בעצמו את המעשה האסור בתוך הטריטוריה של ארה”ב.

 

ואולם, מר הוסקינס לא ענה על שום קריטריון. הוסקינס כיהן כסגן בכיר של נשיא החטיבה האסייתית של Alstom צרפת. הוסקינס החזיק באזרחות בריטית בלבד ועבד כנושא משרה בחברת Alstom הבריטית שמקום מושבו הפיסי הינו במשרדי חברת האם הצרפתית בצרפת. הוסקינס לא היה עובד של מי מחברות הבת האמריקאיות של Alstom ואף אחד מהמעשים שיוחסו לו על פי כתב האישום לא בוצע על ידו על אדמת ארה”ב.

 

על פי האישומים בהם הורשע, הוסקינס סייע לשני עובדים של חברות בנות אמריקאיות של החברה בה עבד בקידום  תשלום שוחד לעובדי ציבור אינדונזים. חלקו בפרשה הסתכם על פי התביעה בכך שהוא היה אחראי לאישור המועמד שכיהן כיועץ אינדונזי מקומי במטרה  להשיגחוזים עבור Alstom  ארה”ב. בנוסף, הוסקינס היה אחראי על אישור התשלומים לאותו יועץ, אשר חלק מהם יועד לפי האישום להעברה לשר הפנים האינדונזי כשוחד, על מנת שיסייע ל-Alstom  ארה”ב בהשגת החוזים המבוקשים עם חברות ממשלתיות אינדונזיות. אחד מהתשלומים האמורים נעשה מחשבון בנק אמריקאי השייך ל-Alstom  ארה”ב לחשבון אינדונזי השייך ליועץ. ואולם – יש לציין כי אף לא אחת מהפעולות האמורת נעשתה על ידי הוסקינס על אדמת ארה”ב, אלא פעל מצרפת.

 

על אף שבית המשפט הפדרלי דחה את טענת התביעה לתחולה של דיני ה- FCPA האמריקאיים מחוץ לגבולות ארה”ב על בסיס תיאוריות של שותפות או קשירת קשר לדבר עבירה, הוא קבע בכל זאת, כי ככל שהתביעה תצליח להוכיח שהוסקינס היה שלוח של החברות הבנות האמריקאיות של Alstom בעשותו את המעשים המיוחסים לו בכתב האישום – ניתן להעמידו לדין תחת ה- FCPA.

 

צריך לעצור ולהבין את המשפט האחרון היטב: משמעותו של המשפט היא, כי בית המשפט החליט שהוא מוכן לראות באדם שלוח של חברה שהוא איננו עובד שלה או נושא משרה בה.

 

בהתאם, ניהלה התביעה הפדרלית משפט מלא נגד הוסקינס, במסגרתו היא הצליחה לשכנע חבר מושבעים שלם, פה אחד, כי על אף שהוסקינס היה עובד של Alstom הבריטית בלבד, הוא תפקד כשלוח של חברת הבת האמריקאית במסגרת ניהול המשא ומתן עם היועץ המקצועי האינדונזי ובמסגרת העברת התשלום לאותו יועץ.

 

מנגד, הוסקינס טען להגנתו, כי לשונו המפורשת של החוק חלה רק על קבוצת האנשים או החברות הנזכרת לעיל, וכי בהיותו נושא משרה בכיר בחברת האם הבריטית בלבד, לא ניתן לראות בפעולות שלו ככאלה אשר הוא מבצע בשם או בעבור חברת בת אמריקאית של Alstom הצרפתית.

 

בית המשפט דחה את טענותיו של הוסקינס וקבע כי בנסיבות מסוימות, ניתן להעמיד אדם לדין תחת העבירות המניות ב- FCPA גם אם הוא איננו עובד או נושא משרה של החברה האמריקאית שביצעה את השוחד, אלא רק שלוח שלה. בית המשפט הבהיר שאין צורך בקיומו של הסכם כתוב בין חברת הבת האמריקאית להוסקינס כדי שהוסקינס יחשב לשלוח שלה, שכן ניתן להסיק קיומה של שליחות “מהמילים ומהמעשים של המעורבים בעניין” בלשונו של בית המשפט. בנוסף, בית המשפט הבהיר שאדם שאינו עובד החברה יכול להחשב שלוח שלה גם אם הוא שלוח רק למשימות מסוימות ולא לכל דבר ועניין.

 

מכאן, חברות ישראליות צריך להפנים כי כי עובד של חברה ישראלית, אשר לה חברות בנות בארה”ב או אפילו רק שותפים עסקיים בארה”ב, עשוי למצוא עצמו אחראי להפרות של ה- FCPA וחשוף לאישומים פליליים פדרליים בארה”ב, גם אם איננו נושא משרה או עובד של החברה האמריקאית, כף רגלו לא דרכה בארה”ב ועל אף שאיננו אזרח אמריקאי. די בכך, למשל, שפעל מישראל להסדרת תשלומים שחברת הבת או השותף העסקי התחייבו להעביר לגורם ציבורי כלשהו במדינה שלישית על מנת לקדם באופן אסור הזדמנות עסקית כלשהי.

 

לסיכום, כל אדם או חברה הפועלים  בעבור חברה אמריקאית או אדם אמריקאי, עשויים להיות כפופים לסמכות השיפוט של בתי המשפט הפדרלים תחת ה- FCPA, גם אם הם עצמם אינם עובדים, שותפים או נושאי משרה של אותו אדם או אותה חברה אמריקאיים. מציאות זו מחייבת חברות רבות להערך בהתאם, ללמוד את הדין והפסיקה בתחום ולהכין תכניות ציות ואכיפה פנימיות המבהירות לעובדיהן, נושאי המשרה שלהן ושלוחיהן למשימות שונות, מה אסור ומה מותר והיכן עשויות להתעורר חשיפות בעיתיות במסגרת עבודתם או שליחותם.

 

Source: barlaw.co.il

הזן כתובת אימייל על מנת להירשם לניוזלטר: