© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

מה ידוע לכם על ידועים בציבור?

ידועים בציבור

יותר ויותר זוגות בוחרים בשנים האחרונות, משלל סיבות, לקיים זוגיות ללא חופה וקידושין. למדינת ישראל חוקים ברורים לחלוקת הרכוש, במצב של פרידה אם בני הזוג התחתנו כדת וכדין. אך במידה והם בחרו שלא לעגן את הזוגיות בדרך פורמלית אלא הם נחשבים “ידועים בציבור”, הנושא מורכב יותר.

 

זכויות הנוגעות לרכוש של זוגות “ידועים בציבור” במקרה של פרידה, או חס וחלילה פטירה של אחד מבני הזוג מעוגנות בעיקר בפסיקה של בתי המשפט ולא בחוק. בניגוד למדינות רבות בעולם, בישראל המונח ידועים בציבור איננו מוגדר ומוסדר בצורה אחידה בחקיקה.

 

ההגדרה של ידועים בציבור בישראל התפתחה עם השנים דרך פסיקת בית המשפט. נקבעו שני מבחנים עיקריים להכרה בידועים בציבור. האחד הוא חיי אישות כבעל ואישה- קיום מערכת יחסיים אינטימית באופן המראה כי בני הזוג אכן רואים עצמם כבני זוג לכל דבר ועניין. השני הוא ניהול משק בית משותף. אין הכוונה לניהול משק בית הנובע מצורך כלשהו (כספי, אישי, נוחות וכו’) אלא כפועל יוצא וטבעי של שני אנשים הבוחרים לקשור את גורלם זה בזה. כמו כן, אין משמעות למשך הזמן בו מנהלים בני הזוג משק בית משותף, העיקר היא כוונת הצדדים.

 

חשוב לדעת – בית המשפט ייבחן כל מקרה לגופו בהתאם לנסיבותיו, במטרה להבין כיצד ראו בני הזוג את מערכת היחסים שביניהם ובראיה כוללת של כל העובדות. בתי המשפט נוקטים בגמישות בכל הנוגע לקביעת היותם של בני הזוג ידועים בציבור מתוך הבנה כי כל מערכת יחסים שונה מהשנייה וכי חיי הזוגיות אינם דבר אחיד.

 

 

נפרדתם?

 

חשוב לדעת שבכל הנוגע להעברת זכויות בדירת המגורים משותפת בין בן זוג אחד למשנהו לאחר הפרידה, נהנים בני זוג הידועים בציבור מאותן ההקלות החלות על בני זוג שנישאו כדת וכדין. משמע העברת הזכויות הללו איננה נחשבת כעסקה במקרקעין ועל כן לא חייבת במס.

 

חוק הירושה מתייחס מפורשות לבני זוג ידועים בציבור ולפיו, רואים את הנשאר בחיים כאילו המוריש ציווה לו מה שהנשאר בחיים היה מקבל בירושה על-פי דין אילו היו נשואים זה לזה כדת וכדין. לחלופין, רשאי בן הזוג שנותר בחיים לתבוע תשלומי מזונות מעיזבון בן הזוג המנוח.

 

שיתוף בנכסים – מעבר לזכויות על פי דיני הירושה, בני זוג ידועים בציבור חשופים לניסיון של מי מבני הזוג להחיל על יחסיהם בעת פרידה את הלכת חזקת השיתוף, לפיה הרכוש שנצבר במהלך חיי הזוגיות ייחשב כרכוש משותף של בני הזוג לכל דבר ועניין. מבחינת הרכוש שנצבר במהלך תקופת היחסים הכוונה הינה לנכסי נדל”ן, מניות בחברה, אופציות וכל רכוש אחר.   

 

לפני כשנתיים ניתן פסק דין בבית המשפט לענייני משפחה בו הוכרה בת הזוג כידועה בציבור של המנוח. זאת על אף העובדה כי לא התגוררו יחד דרך קבע ולכאורה לא עמדו בתנאי המבחן השני, ניהול משק בית משותף. בת הזוג הצליחה להוכיח כי בני הזוג ניהלו חיי משפחה בקביעות וכי כוונתם הייתה למסד את הקשר. בית המשפט קבע כי יש לבחון את המקרה הקונקרטי המובא לפתחו תוך בחינת כוונתם הסובייקטיבית של בני הזוג לעניין מיסוד וקביעות הקשר ועל כן הכיר בבת הזוג כידועה בציבור לעניין זכויות הירושה. יובהר, כי המדובר בערכאה ראשונה ונכון למועד זה טרם הוגש ערעור.

 

אם אתם ידועים בציבור ןמעוניינים למנוע סכסוכים שיובילו אתכם לבית ממשפט, אני ממליצה ליצור הפרדה רכושית ולחתום על הסכם ממון שיסדיר ויעגן את זכויות וחובות בני הזוג הידועים בציבור בתקופת יחסיהם ובעת פרידתם. מומלץ לאשר את הסכם הממון בבית המשפט לענייני משפחה.

 

בנוסף, מומלץ להכין צוואה אשר תסדיר את חלוקת עיזבון של כל אחד מבני הזוג הידועים בציבור במקרה של סיום הקשר ביניהם עקב פטירת מי מהם.

הזן כתובת אימייל על מנת להירשם לניוזלטר: