© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

Together is powerful

חיפוש לפי תחום

Client updates /  תחרות והגבלים עסקיים

עסקים רבים מתמודדים בימים אלה עם איומים ואתגרים בלתי צפויים לאור התפשטות נגיף הקורונה והמגבלות המוטלות על הציבור. על רקע זה פרסמה הממונה על התחרות מסמך הבהרות שנועד להקל על גופים עסקיים בעת זו, תוך הדגשה כי הנורמות הרגילות ממשיכות לחול.
קטגוריות: רגולציה | תחרות והגבלים עסקיים
חצי שנה לאחר כניסתו לתוקף של התיקון לחוק התחרות הכלכלית, פרסמה רשות התחרות את עמדתה ביחס לנסיבות בהן גם גורם בעל נתח שוק הנמוך מ-50% עשוי להיחשב ל"בעל מונופולין".
קטגוריות: מסחרי | תחרות והגבלים עסקיים
ב-1 בינואר 2019 אישרה הכנסת את תיקון חוק ההגבלים העסקיים. התיקון מבקש מחד להעמיק ולמקד את פעילותה של רשות ההגבלים העסקיים, בפעילויות שטמון בהן נזק פוטנציאלי לתחרות ולציבור, ומצד שני להקטין את הנטל הבירוקרטי והרגולטורי שמייצרים מנגנוני הפיקוח שקדמו לתיקון החוק.
קטגוריות: רגולציה | תחרות והגבלים עסקיים
לאחרונה, עודכנו שני פטורי סוג מרכזיים – הפטור למיזמים משותפים והפטור לכבילות נלוות למיזוגים. התיקונים  מעבירים את בחינת עוצמת הפגיעה בתחרות של אותם הסדרים מרשות ההגבלים למגזר העסקי באמצעות מודל של הערכה עצמית (self-assessment).
קטגוריות: מסחרי | תחרות והגבלים עסקיים
לאחרונה אושר תיקון לפטור סוג להסדרים שאינם אופקיים ואין בהם כבילות מחיר מסוימות. מטרת התיקון בפטור הסוג הינה לחדד את המונח "מתחרים", אשר הוגדר בצורה רחבה ועמומה בפטור הסוג המקורי באופן שיצר אי-ודאות בקרב מי שביקש לעשות שימוש בפטור הסוג.
קטגוריות: תחרות והגבלים עסקיים
לאחרונה פרסמה רשות הגבלים עסקיים תזכיר חוק שכותרתו "חיזוק האכיפה והפחתת הנטל הרגולטורי". מדובר בתיקון מקיף של חוק ההגבלים העסקיים, שמטרתו מיקוד האיסורים הקבועים בחוק בפרקטיקות אסורות המצויות ב"גרעין הקשה" של דיני ההגבלים העסקיים והגברת האכיפה כנגד גופים בעלי השפעה מהותית במשק.
קטגוריות: רגולציה | תחרות והגבלים עסקיים
רשות ההגבלים העסקיים בישראל פרסמה לאחרונה נוסח סופי של 'גילוי הדעת' בעניין הסדרי הכתבת מחיר אנכיים (הסדרי “RPM – Resale Price Maintenance”ׂׂ). בגילוי דעת זה הרשות מציגה את עמדתה בנוגע לנסיבות בהן ספק יוכל להכתיב למפיץ או קמעונאי את המחיר שבו יימכר המוצר לחוליה הבאה בשרשרת, מבלי שהדבר ייחשב הסדר כובל אסור.
קטגוריות: רגולציה | תחרות והגבלים עסקיים
רשות ההגבלים העסקיים הודיעה על כוונתה להטיל עיצום כספי בסך של 25,640,000 ש"ח על יינות ביתן– בשל הפרת תנאי המיזוג בינה לבין רשת מגה.
קטגוריות: מסחרי | תחרות והגבלים עסקיים
רשות ההגבלים העסקיים מפרסמת להערות הציבור טיוטת גילוי דעת חדש בנושא שיתוף מידע בין המתחרים לצורך התמודדות עם איומי סייבר.
קטגוריות: סייבר | תחרות והגבלים עסקיים
על אף העלייה במודעות לעבירות בדיני התחרות והמגמה ההולכת וגוברת של החמרת הענישה בגינן, מנהלי עסקים וצרכנים שנפגעו מביצוע עבירה בישראל אינם ששים לנקוט בהליכים אזרחיים כנגד העבריינים.
קטגוריות: מסחרי | תחרות והגבלים עסקיים
רשות ההגבלים העסקיים בישראל פרסמה בימים האחרונים טיוטת 'גילוי דעת' בה היא מציגה את עמדתה בנוגע לנסיבות בהן ספק יוכל להכתיב למפיץ שלו את המחיר שבו ימכור המפיץ את המוצר לחוליה הבאה בשרשרת (הסדרי “RPM – Resale Price Maintenance”ׂׂ), זאת מבלי שהדבר ייחשב הסדר כובל אסור.
קטגוריות: תחרות והגבלים עסקיים
לאחרונה ניתן פסק דין משמעותי, אשר עוסק בסוגיות של עריכת הסכם כובל. בפסק הדין, ביטל בית המשפט המחוזי הסכם שנחתם לפני למעלה מארבעה עשורים, מאחר שהצדדים להסכם ערכו במסגרתו הסדר כובל.
קטגוריות: תחרות והגבלים עסקיים
בשוק מתן האשראי קיימת פרקטיקה מקובלת, לפיה מתן מימון מותנה ביצירת שעבוד צף על כלל נכסי התאגיד לטובת הגורם הממן. לרוב, איגרת החוב היוצרת את השעבוד כוללת גם תניה מגבילה, האוסרת על אותו תאגיד ליצור שעבודים נוספים ללא קבלת אישור בכתב ומראש מהגורם המממן. 
קטגוריות: תחרות והגבלים עסקיים
פטורי סוג, אותם מתעתדת הממונה על הגבלים עסקיים לחדש את תוקפם ולתקן, הם כלי מרכזי המשמש את הממונה  על מנת לפטור קבוצות של הסדרים מסחריים נפוצים מן החובה לקבל את אישורו של בית הדין להגבלים עסקיים. מדובר בהסדרים אשר לא מעוררים חשש לפגיעה ממשית בתחרות וזאת על אף שהם נכנסים להגדרה של "הסדר כובל" הקבועה בחוק ההגבלים.
קטגוריות: תחרות והגבלים עסקיים
לאחרונה ניכרת החמרה בענישה של בתי-המשפט על הפרות של חוק ההגבלים העסקיים. החמרת הענישה, יחד עם הגברת האכיפה של הרשות להגבלים עסקיים
קטגוריות: תחרות והגבלים עסקיים
הזן כתובת אימייל על מנת להירשם לניוזלטר: