כל הזכויות שמורות לברנע. משרד עורכי דין 2015 ©

עו

מגדל אלקטרה סיטי
רחוב הרכבת 58
תל אביב
6777016

תחומי עיסוק:

מרי ציון

מרי הינה שותפה וראש מחלקת דיני עבודה במשרד

בהובלתה של מרי, מחלקת דיני עבודה של ברנע ושות’ צברה מוניטין רב בכל הקשור ליחסים חוזיים והסכמי עובדים (הכוללים גם הסכמי שירותים עם גורמים שונים, כגון: חברות השמה, ספקים, קבלני משנה ועוד).

הייעוץ המשפטי שמעמיד צוות מחלקת דיני העבודה בראשותה של מרי, מקיף את כל תקופת יחסי ההעסקה, משלב גיוס העובדים, המהלך השוטף של יחסי עבודה ועד לשלב סיום יחסי עובד-מעביד, וכולל גם סוגיות הנוגעות לתגמול עובדים בכירים (תכניות אופציות, תכניות תגמול ושימור, מצנחי זהב והסכמי פרישה, הסכמי סודיות והסכמי אי-תחרות).

לתפיסתה של מרי, הייעוץ המשפטי בתחום דיני העבודה חייב להיות שלוב גם בהיבטים המסחריים של הארגון, וזאת כדי להבטיח ללקוחותינו תהליכי ניהול אפקטיביים העומדים בכל דרישות הדין. לכן, מרי פועלת בשיתוף פעולה הדוק עם שאר מחלקות המשרד בעניינים שנוגעים לסוגיות בדיני עבודה, כגון שינויי מעסיק במסגרת עסקאות מיזוג או רכישה, וכן בתהליכי רה-ארגון, התייעלות ושינויים ארגוניים רוחביים.

למרי תואר ראשון במשפטים ומדעי ההתנהגות ותואר שני בייעוץ ופיתוח ארגוני.

השכלה:


המכללה למנהל, תואר משולב - LL.B משפטים בהצטיינות, B.A מדעי ההתנהגות בהצטיינות יתרה

המכללה למנהל, M.A, ייעוץ ופיתוח ארגוני. מגמת פיתוח אסטרטגי


חבר בלשכת עורכי דין:


חברת לשכת עורכי הדין משנת 2006חדשות ועדכונים - מרי ציון:


November 16, 2017

פרטיות במקום העבודה - שימוש במצלמות

הרשות להגנת הפרטיות פרסמה בסוף חודש אוקטובר 2017 הנחיה לגבי השימוש במצלמות מעקב במקומות עבודה ובמסגרת יחסי עבודה. הנחיה זו איננה הפתעה, שכן טיוטא של הנחיה זו פורסמה עוד בשנה שעברה לקבלת הערות הציבור.

November 2, 2017

עדכון שכר המינימום

ב- 30 באוקטובר 2017, אושר בקריאה שניה ושלישית בכנסת תיקון לחוק שכר המינימום. תיקון החוק יכנס לתוקף רק לאחר פרסומו הרשמי ברשומות.

October 26, 2017

מעסיק עובדת בהיריון - הנה כמה דברים שחשוב לדעת!

אחת העובדות הודיעה לך שהיא בהריון? הנה מספר נקודות שכדאי להכיר:

 

היעדרות מותרת במהלך ההיריון לצורך מעקב רפואי
עובדת שמועסקת 5 ימים בשבוע עד 4 שעות עבודה ביום – רשאית להיעדר עד 20 שעות בהיריון אחד;

עובדת שמועסקת 5 ימים בשבוע יותר מ-4 שעות עבודה ביום- רשאית להיעדר עד 40 שעות בהיריון אחד.

 

שינוי היקף משרה או שכר במהלך ההיריון
אם העובדת מועסקת אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה לפחות 6 חודשים - אסור לפגוע בהיקף המשרה ובהכנסה שלה ללא קבלת היתר מיוחד לכך ממשרד העבודה.

 

פיטורי עובדת במהלך ההיריון
אם העובדת מועסקת אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה לפחות 6 חודשים - אסור לפטר אותה, מכל סיבה שהיא, ללא קבלת היתר מיוחד לכך ממשרד העבודה. פיטורים ללא קבלת היתר הם לא רק עילה לתביעה אלא גם עבירה על החוק.

 

היתר הפיטורים יינתן על ידי משרד העבודה רק אם המעסיק יצליח להוכיח שאין קשר בין הפיטורים להיריון, אבל גם אם יוכח שאין קשר - לא בהכרח ינתן ההיתר.

 

חשוב לציין שגם אם העובדת עובדת פחות מ-6 חודשים ופיטוריה לא מצריכים קבלת היתר פיטורים ממשרד העבודה, במידה ופיטוריה יהיו קשורים בהיריון – העובדת עלולה לטעון לטענת אפליה, ולכן בכל מקרה סיבת הפיטורים צריכה להיות עניינית ולגיטימית.

 

חופשת הלידה וחופשה ללא תשלום שאחרי חופשת הלידה

 

אורך חופשת הלידה

  • עובדת בעלת ותק של שנה ומעלה ביום הלידה זכאית לחופשת לידה בת 26 שבועות, מתוכם 15 שבועות בתשלום על ידי המוסד לביטוח לאומי (יתרת התקופה נחשבת חופשה ללא תשלום).
  • עובדת בעלת ותק של שנה ומטה ביום הלידה זכאית לחופשת לידה של 15 שבועות בלבד.
  • במקרה של לידה של יותר מילד אחד או אשפוז של היולדת או הילוד - חופשת הלידה ארוכה יותר.

 

הארכת חופשת הלידה לחופשה ללא תשלום
כל עובדת רשאית להאריך את חופשת הלידה, במספר חודשים כרבע ממספר חודשי הוותק שלה ועד למקסימום של שנה לפי כללי החישוב הקבועים בחוק.

 

חופשת לידה לגברים
כדאי לדעת שגם גברים זכאים לחופשת לידה, כאשר בסמוך ליום הלידה ישנה זכות להיעדר 5 ימים על חשבון ימי מחלה וימי חופשה הצבורים, ולאחר מכן ישנה אפשרות שגבר יצא לחופשת לידה של ממש, במקום אשתו או יחד איתה, בהתקיים מספר תנאים הקבועים בחוק.

 

תשלום  לקופות גמל במהלך חופשת הלידה
במידה והעובדת הועסקה במהלך כל תקופת ההיריון וכן במשך 6 החודשים שקדמו לתחילת ההיריון – המעסיק מחוייב להמשיך ולבצע הפקדות לקופות הגמל של העובדת גם במהלך התקופה בגינה העובדת מקבלת דמי לידה מהמוסד לביטוח לאומי. אותו כלל חל גם על תקופת שמירת ההיריון במהלכה העובדת מקבלת גמלת שמירת היריון מהמוסד לביטוח לאומי. יש לפעול לפי תקנות מיוחדות בנושא ולמסור לעובדת הודעה על כך עוד במהלך ההיריון.

 

חזרה לעבודה

העובדת רשאית לקצר את חופשת הלידה:

  • אם עובדת מבקשת לקצר את חופשת הלידה, כך שתהיה קצרה מ-26 שבועות אך לא פחות מ-15 שבועות, המעסיק לא יוכל לדחות את החזרתה לעבודה למשך יותר משלושה שבועות מיום שהודיעה על רצונה לשוב לעבודה.
  • במקרה זה של הארכת חופשת הלידה לחופשה ללא תשלום - אם עובדת מבקשת לקצר את החופשה ללא תשלום - המעסיק לא יוכל לדחות את חזרתה לעבודה למשך יותר מארבעה שבועות מיום שהודיעה על רצונה לשוב לעבודה.

 

כל עוד העובדת נעדרת מכוח החוק והיא בחופשת לידה או חופשה ללא תשלום שלאחריה, המעסיק מחויב לשמור את מקומה ותפקידה של עובדת שיצאה לחופשת לידה. ניתן לגייס עובדת זמנית מחליפה במהלך ההיעדרות, אבל עם חזרתה של העובדת לעבודה – התפקיד חוזר אליה.

 

חל איסור על פיטורי עובדת במהלך 60 ימים לאחר חזרתה לעבודה ללא היתר משרד העבודה, והיתר כזה ינתן רק עם יוכח כי הפיטורים אינם קשורים בתקופת ההיעדרות של העובדת ובנוסף רק אם המעסיק מפסיק את פעילותו.

 

Source: barlaw.co.il

לכל החדשות של מרי ציון >

תחומי עיסוק:
הזן כתובת אימייל על מנת להירשם לניוזלטר: