© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

Together is powerful

הסדרת הפיקוח הווטרינרי ב”חוק הקורנפלקס” הינה בשורה חשובה לציבור הצרכנים בישראל

לפני מספר ימים, אישרה ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת את הפרק של הסדרת הפיקוח הווטרינרי על שיווק מוצרי בשר בישראל במסגרת “חוק הקורנפלקס”. הפרק מהווה בשורה חשובה לציבור בישראל הן בהיבט של הגנה על בריאות הציבור והן בשל הפוטנציאל המשמעותי הטמון בו להקטנת יוקר המחיה.

מוצרי בשר הם מסוגי המזונות הרגישים ביותר מבחינת הסכנה שהם עלולים לגרום לבריאות הציבור ולכן הם טעונים פיקוח ברמה גבוהה. עם כניסת הרפורמה לתוקף, תיושם מערכת פיקוח ווטרינרי מודרנית, מבוססת על עקרונות של ניהול סיכונים, שתביא לשמירה על כללי בטיחות מזון מהמתקדמים בעולם ולהגנה על בריאות הציבור.

הסדרת הפיקוח הווטרינרי מבטלת את הסטנדרט הכפול הקיים היום בכל הנוגע לאיכות בשר עוף ומעבירה את מערך הפיקוח לידי רשות ממלכתית אחת שתנוהל על ידי משרדי הבריאות והחקלאות. הפיקוח הממלכתי ייצור שוויון ואחידות בפיקוח הווטרינרי בכל שטח המדינה, להבדיל מהמצב הנוכחי לפיו כל רשות מקומית יוצרת לעצמה סטנדרטים שאין בינם לבין הסטנדרטים של רשות מקומית אחרת ולא כלום.

מדובר בתיקון של עוול היסטורי הנוגע למערך הבדיקות הווטרינריות הארכאי בכניסה לרשויות המקומיות שנותר על כנו לגבי בשר עוף. מערך הבדיקות הווטרינריות בכניסה לרשויות המקומיות, שאין לו אח ורע בעולם המערבי, מעמיס על המערכת עלויות תפעוליות הנאמדות בעשרות רבות של מיליוני שקלים בשנה אשר מגולגלות בסופו של יום על הצרכן הישראלי ומייקרות את מחיר העוף בישראל.

 

הרפורמה

 

הרפורמה אושרה על רקע עתירה לבג”צ שהוגשה על ידי שתי משחטות במטרה לתקן את העוול ההיסטורי הנזכר לעיל. המדינה הציגה בבג”צ עמדה התומכת בתיקון העוול ובנחיצות שבמעבר לשיטה מודרנית, שתורגמה בסופו של יום לנורמה מחייבת שתמצא מקומה בספר החוקים.

במסגרת הרפורמה יוסט מרכז הכובד מבדיקות בדרכים לפיקוח במפעלים ובנקודות השיווק הסופיות לצרכן והיא תוביל לקיצור ניכר של זמן הנסיעה של המובילים, תביא להפחתת עלויות שכר העבודה, הדלק והבלאי ולייעול שרשרת אספקת הבשר.

בשלב ראשון, משחטות העומדות בסטנדרט ייצור בינלאומי גבוה תקבלנה פטור מהבדיקות הווטרינריות בכניסה לרשויות המקומיות, בעוד שמשחטות אחרות תמשכנה להיבדק. עם השלמת הרפורמה תבוטלנה לחלוטין הבדיקות הווטרינריות בכניסה לרשויות המקומיות ומשחטות שלא תעמודנה בסטנדרטים החדשים לא תורשינה לשווק בשר בישראל כלל.

מדובר ברפורמה דרמטית שתביא לשיפור הפיקוח הווטרינרי על מוצרי בשר תוך צמצום הבירוקרטיה והעלויות הגבוהות המגולגלות היום לפתחו של הצרכן. יישום הרפורמה יעמיד את מדינת ישראל בשורה אחת עם רמת הפיקוח הווטרינרי הנהוגה היום במדינות המפותחות ביותר בעולם. כפועל יוצא יוסרו גם חלק מחסמי הייצוא מה שעשוי להגדיל את מספר המפעלים המייצאים.

קיימת תמימות דעים בין גורמי המקצוע במשרד הבריאות ובמשרד החקלאות כי פרק הפיקוח הווטרינרי חיוני לקידום בריאות הציבור והכלכלה הישראלית וכי הבדיקות הווטרינריות בכניסה לרשויות המקומיות חייבות להתבטל ויפה שעה אחת קודם.

 

אילן בלומנפלד השתתף בדיונים שנערכו בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת בנוגע לפרק הווטרינרי ברפורמת הקורנפלקס.