© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

Together is powerful

חיפוש לפי תחום

עדכוני לקוחות 

לאור משבר הקורנה, פנתה רב בריח לחברה שהשכירה לה נכס וביקשה לדחות את תשלום דמי השכירות ולשלמם בפריסה. המשכירה התנגדה וביהמ"ש דחה את בקשת רב בריח למנוע מהמשכירה לממש ערבות בנקאית להבטחת השכירות.
קטגוריות: נדל"ן
החלטה תקדימית של ועדת הערר לתכנון ובנייה פיצויים והיטלי השבחה במחוז תל אביב קבעה כי חישוב היטל השבחה בפרויקטים של פינוי בינוי יבוצע באמצעות כימות התועלת שתוכנית הפינוי בינוי מקנה לבעלי הדירות הישנות בלבד (דירה חדשה מול דירה ישנה) וכי יש להתעלם מהדירות העודפות שמקבל היזם ומכל תמורה אחרת שמקבל היזם ולא מקבלים בעלי הדירות הישנות.
קטגוריות: התחדשות עירונית | נדל"ן
במסגרת תכנית הסיוע הכלכלית להתמודדות עם נגיף הקורונה, גובש מתווה על ידי משרד הפנים, משרד האוצר ומרכז השלטון המקומי, ובסיוע המשרד להגנת הסביבה, לפיו תינתן לעסקים הנחה בגובה של 25% עד לסוף שנת 2020 בתשלום הארנונה. הנחת הארנונה תינתן למגזר העסקי – משרדים, שירותים ומסחר, תעשייה, בתי מלאכה, בתי מלון, חניונים ועוד. שר הפנים אריה דרעי יחתום על התקנות לאחר שאלה יופצו להערות הציבור. החלטה זו הינה בהמשך להנחיית שר הפנים דרעי שאפשרה לרשויות לקבוע הסדרי תשלום אשר דוחים את תשלומי הארנונה ל-1/5. במסגרת הסיכום הוחלט כי תישלח הנחיה מעודכנת לרשויות, לפיה יתאפשר להן לדחות לעסקים את תשלומי הארנונה למחצית השנייה של שנת 2020 ולאפשר להם הסדרי תשלום מקלים אשר יעלו בהדרגה מה – 1/7 ועד סוף השנה.
קטגוריות: נדל"ן
בתאריך 19.4.20 נכנסו לתוקף הנחיות חדשות אשר מאפשרות חזרה מתונה והדרגתית לשגרת עבודה חדשה. בין עיקרי ההנחיות, מקום עבודה אשר לא נאסרה פתיחתו, רשאי להעסיק במקום העבודה 10 עובדים או עד 30% מהעובדים, הגבוה מביניהם. עם זאת, ניתן להגדיל את מספר העובדים במקום העבודה בענפי התעשייה, השירותים והמשרדים. זאת בכפוף לכך שמקום העבודה עומד בתנאי ה"תו הסגול".
קטגוריות: דיני עבודה
האם דירה בבעלות בית חולים, שמכירתה אפשרה רכישת ציוד רפואי חיוני עבור המוסד הרפואי, מזכה את אותו מוסד בפטור מהיטל השבחה? ועדת הערר המחוזית לתכנון ובנייה במחוז תל אביב קבעה שלא.
קטגוריות: נדל"ן
מועצת השמאות הבינלאומית מציעה לציין באופן מפורש בשומה לגבי קיום מצב של חוסר ודאות מהותית לגבי שווי הנכס, אם להערכת השמאי זהו המצב. לפי חיים מסילתי – יו"ר לשכת שמאי המקרקעין, הכוונה לכלול מצבים של משבר פתאומי שפורץ הגורם לכך שלא ניתן להסתמך על עסקות השוואה, שכן כל עסקות ההשוואה קודמות למשבר.
קטגוריות: נדל"ן
לאור כניסת הסגר המלא והגבלות התנועה עד לאחר חג הפסח, ישנם מספר דגשים למעסיקים
קטגוריות: דיני עבודה
ב-6 באפריל 2020 נחתמו תקנות חדשות המאפשרות להוציא נשים בהריון, נשים בטיפולי פוריות ופריון, גברים בטיפולי פריון ונשים לאחר תקופת לידה והורות לחל"ת ללא צורך בקבלת היתר מאת משרד העבודה, בהתקיים תנאים מסוימים.
קטגוריות: דיני עבודה
נוכח המשבר הגלובלי, פרסמה רשות ניירות ערך מספר צעדים מקלים לחברות ציבוריות ותאגידים מדווחים, אשר ניירות הערך שלהם נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב.
קטגוריות: מסחרי | שוק הון
במסגרת תקנות שעת חירום אשר התקבלו ב-25.3.2020 אושרה הארכה רוחבית של אישורים רגולטוריים, העתידים לפקוע בתקופה הקרובה.
קטגוריות: מסחרי | רגולציה
הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית פרסמה הקלה לחברות נתמכות באופן ההכרה בהוצאות בגין עובדים אשר נמצאות בתקופת ביצוע תכנית מאושרת.
קטגוריות: טכנולוגיה | סטארטאפים
ב-30 במרץ 2020, פרסמה רשות ניירות ערך הוראת שעה במסגרת ההקלות לבעלי רישיון בשל "משבר הקורונה" בקשר לבירור צרכיו והנחיותיו של הלקוח. 
קטגוריות: בתי השקעות | קרנות השקעה | שוק הון
לאור משבר הקורונה והשפעותיו, פורסמו לאחרונה על ידי רשות ניירות ערך מספר עדכונים והקלות בקשר עם החובות החלות על מנהלי תיקים יועצים ומשווקי השקעות.
קטגוריות: קרנות השקעה | שוק הון
ב- 01.04.2020 נכנסו לתוקף הנחיות חדשות הנוגעות להתנהלות במקום העבודה. 
קטגוריות: דיני עבודה
הצעה של מנהל התכנון להמשך קיום דיונים מסוימים במוסדות התכנון בעת המשבר באמצעות "חיבור מרחוק".
קטגוריות: נדל"ן | תכנון ובנייה ורישום מקרקעין
על פי הנחיית משרד האוצר ומשרד השיכון, רשות מקרקעי ישראל הודיעה על דחיית מועדי התשלום.
קטגוריות: נדל"ן
להלן עדכון על אופי הפעילות באגף רישוי ופיקוח של עיריית תל אביב.
קטגוריות: נדל"ן | תכנון ובנייה ורישום מקרקעין
אושרו תקנות לשעת חירום המורות על הקפאת לוח הזמנים שנקבע בחוק התכנון והבניה ובחוק לקידום הבניה במתחמים מועדפים לדיור וניתן שיקול דעת בהקלה על הוצאת תעודת גמר.
קטגוריות: נדל"ן | עסקאות נדל”ן | תכנון ובנייה ורישום מקרקעין
המשנה ליועמ"ש החליט, כי רשות מקרקעי ישראל תפעל באופן מידי לביטול ההחלטה הנוגעות לשומות ואשר התקבלה בתחילת החודש.
קטגוריות: נדל"ן
ביום 25.3.2020 פורסמו תקנות חדשות אשר מטילות מגבלות נוספות על חופש התנועה. תקנות אלה, שינו נוסח תקנות קודם וכוללות מספר הגבלות בתחום התעסוקה
קטגוריות: דיני עבודה
הזן כתובת אימייל על מנת להירשם לניוזלטר: