© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

Together is powerful

רשם החברות מאפשר הגשת מסמכים באנגלית – הגברת הוודאות

למדינת ישראל שתי שפות רשמיות – עברית וערבית. כתוצאה מכך, קבע רשם החברות בשנים האחרונות כי על כל מסמך המוגש לרשם להיות באחת משתי השפות הרשמיות, ובמקרה ומוגש מסמך בשפה האנגלית, הגשתו תדחה. מדובר במסמכי ייסוד, כגון תקנון של חברה ישראלית ואגרות חוב בנוגע לשעבוד נכסים של חברה ישראלית.

 

התוצאה המצערת היא שלעיתים קרובות חברות ישראליות הנהנות מהשקעות ממקורות זרים מנהלות מו”מ לקראת מסמכי ההשקעה בשפה האנגלית, ולאחר מכן נאלצות לתרגם אותם לעברית לצורך הגשתם לרשם החברות. התרגום לעברית מהווה הגרסה המחייבת. לא רק שתהליך זה גוזל זמן יקר אלא גם מוסיף עלויות.

 

יתרה מזאת – אין תרגום מושלם, ובמקרים בהם התרגום לא נאמן למקור באופן מלא, או במקרים בהם מילים בניסוח פתוחות לפירושים/פרשנות שונים בשפות השונות, עלולה הדרישה הזאת להוביל לאי-וודאות ולפגיעה בזכויות הצדדים לחוזה.

 

לאורך שנים רבות, ניסו עורכי דין ישראליים למצוא פתרונות יצירתיים כדי להתגבר על בעיה זו; לדוגמא, כאשר ישנה לקונה משפטית, עורכים סיכום של התנאים העיקריים בעברית ומוסיפים הפנייה למסמך המקורי בשפה האנגלית, או מגישים את המסמך המקורי באנגלית ומצרפים לו את התרגום לעברית ומוסיפים הערה שבמקרה של סתירה בין שני המסמכים, הגרסה בשפה האנגלית גוברת. למצער, הפתרונות הללו לא תמיד מתקבלים. מנסיונינו, היו מקרים בהם בקשות כמעט זהות עבור לקוחות שונים פעם את התקבלו ופעם אחרת נדחו על-ידי רשם החברות.

 

לאור אי-הוודאות הנ”ל, בתחילת דצמבר 2015, פרסם משרד המשפטים תזכיר חוק חדש, לפיו חברות ישראליות, פרטיות וציבוריות, יהיו רשאיות להגיש מסמכים בשפה האנגלית. בהתאם להצעת החוק, על חברות המגישות מסמכים באנגלית לצרף תרגום לעברית של אותו המסמך. התרגום לעברית יהיה לשם הנוחות בלבד והגרסה באנגלית תהיה הגרסה המחייבת. הרציונל הוא לדאוג לכך שהציבור בישראל, המסתמך על מסמכים אלה אבל אינו בקיא ברזי השפה האנגלית, יהיה עדיין מסוגל להבין את מהותם.

 

בדברי ההסבר לתזכיר החוק נימק משרד המשפטים את תזכיר החוק בהכרתו בשימוש הנפוץ בשפה האנגלית בארץ; בעובדה שהשפה האנגלית הינה השפה העיקרית בשימוש במהלך התנהלות עסקית בינלאומית ובעולם ההיי-טק; וכן בעובדה שמשקיעים התרגלו לנהל מו”מ ולערוך הסכמים באנגלית. מטרת תזכיר החוק הינה להקל על משקיעים זרים המעוניינים להשקיע בעסקים ישראליים ולקחת חלק בזירת ההיי-טק בארץ.

 

במקרה ותזכיר החוק יאושר בסופו של תהליך לכדי חוק מחייב ,  חובת תרגום המסמכים לעברית לצורך הגשתם לרשם החברות עדיין תהיה בתוקף. יחד עם זאת, אי-הוודאות תיעלם.