© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

Together is powerful

רשות התחרות: הבהרות מאת הממונה על רקע ההתמודדות עם נגיף הקורונה בישראל

עסקים רבים מתמודדים בימים אלה עם איומים ואתגרים בלתי צפויים לאור התפשטות נגיף הקורונה והמגבלות המוטלות על הציבור.

 

על רקע זה, פרסמה הממונה על התחרות מסמך הבהרות שנועד להקל על גופים עסקיים בעת זו, תוך הדגשה כי הנורמות הרגילות ממשיכות לחול.

 

בעניין שיתופי הפעולה, הרשות מבינה כי בעת זו נדרשת פעולה מהירה ויידרשו שיתופי פעולה עסקיים באופן שיאפשר את הישרדותם של העסקים.

 

הרשות מדגישה כי כאשר חלות נסיבות מיוחדות, בהן לגוף עסקי אין יכולת לפעול באופן סדיר, שיתוף פעולה בין גופים עסקיים לא רק שאינו בהכרח מגביל את התחרות הוא עשוי להבטיח את המשך קיומה של תחרות אפקטיבית בטווח הארוך.

 

בהתאם, עמדת הרשות היא כי בעת הזו, ניתן לעשות שימוש בפטור הסוג הקבוע בכללי ההגבלים העסקיים כדי לאפשר לגופים מתחרים שיתופי פעולה שנועדו להתמודד עם העת הנוכחית. אין בכך כדי לאפשר את כלל שיתופי הפעולה ויש לפעול לפי הוראות הפטור, אולם שיתופי פעולה שעלולים להיחשב כפוגעים בתחרות במצב רגיל, עשויים להיות מוצדקים בעת זו.

 

הרשות מסכמת ומבהירה כי שיתופי פעולה, גם אם הם שיתופי פעולה בין מתחרים, אשר נדרשים על מנת לאפשר לעסקים להתמודד עם המצוקה שנובעת מההתמודדות עם משבר הקורונה, לא ייחשבו כשיתופי פעולה שנועדו להפחית את התחרות ולמנוע אותה ולא ייפסלו בשל כך בלבד, בכפוף לעמידתם בכל יתר תנאי פטור הסוג.

 

בהקשר של מיזוגים, הרשות מודעת כי תקופת הביניים שבין הגעה להסכמה למיזוג לבין קבלת אישור הממונה לבצע את המיזוג הינה רגישה במיוחד. עצם תקופת ההמתנה עשויה לגרום לעסקים המבקשים להתמזג נזק בלתי הפיך ולכן, בתקופה זו, הרשות תהיה יותר פתוחה ליצירת פתרונות לתקופת ביניים זו, כדי לתת מענה לקשיים אלה.

תגים: נגיף הקורונה | רשות התחרות