© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

Together is powerful

צו הרחבה בדבר קיצור שבוע עבודה

שר העבודה חיים כץ חתם לאחרונה על צו ההרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה.

 

צו ההרחבה החדש יחול על המשק כולו.

 

בהתאם לצו ההרחבה, יקוצר שבוע העבודה מ-43 שעות ל-42 שעות, ללא הפחתה בשכר.

 

קיצור שבוע העבודה יעשה על ידי הפחתת שעת עבודה אחת מאחד מימי העבודה השבועיים, יום שיקרא “היום המקוצר”. על המעסיקים לעדכן את העובדים לגבי קביעת היום המקוצר, אשר יקבע על פי צרכי העבודה והמקובל אצל המעסיקים, וככל הניתן תוך התחשבות בבקשות העובדים.

 

מאחר וקיצור שבוע העבודה יעשה בלא הפחתת שכר, משמעות הדבר בפועל היא עליית ערך שעת העבודה של העובדים.

 

צו ההרחבה צפוי להיכנס לתוקפו ביום 1 באפריל 2018, ולכן מומלץ כי המעסיקים יחלו להיערך להשלכות המידיות של כניסת הצו לתוקף, כדלקמן:

  •  קביעת היום המקוצר בשבוע וכללי העבודה הקשורים בשינויו ו/ו החלפתו;
  •  הודעה לעובדים בדבר אופן הטעמת הוראות צו ההרחבה;
  •  התאמות במערכת השכר:
    •  הגדרת שעות העבודה לצורך חישוב שעות נוספות;
    • התאמת ערך השכר השעתי בהתאם לתקן משרה מלאה של 182 שעות;
    • התאמת צבירות חופשה ומחלה, המחושבות ב”שעות עבודה”.