© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

Together is powerful

פורסם ונכנס לתוקף תיקון להסדר חנינת מס

כחלק מהמאבק בהון השחור, בחודש ספטמבר פרסמו רשויות המס, נוהל “גילוי מרצון” חדש. הנוהל מיועד לישראלים שלא דיווחו כנדרש על הכנסותיהם והונם.

הנוהל מעודד “גילוי מרצון” ותשלום מיסים כדין, ומונע חשיפה להליכים פליליים.

נוהל “גילוי מרצון” החדש מחליף את הנוהל הקיים, והוא יהיה בתוקף עד לסוף שנת 2016. הנוהל החדש גם עוסק במסים עקיפים (כגון מע”מ, היטלי יבוא ומסוי העברות נדל”ן).

במסגרת הנוהל, עד לחודש ספטמבר 2015 ניתן להגיש בקשה ראשונית לגילוי מרצון על בסיס אנונימי – ללא גילוי זהות הנישום, עד לאחר אישור הבקשה. על פי הנוהל ניתן יהיה לקזז הפסדים בפועל רק במהלך שנות הגילוי.

נוהל המעבר כולל מסלול מהיר המיועד לנישומים “קטנים”, להם הון לא מדווח בסכום שלא עולה על 2 מיליון ש”ח, ובתנאי שההכנסה החייבת בגינו היא פחות מ-0.5 מיליון ש”ח. לא ניתן להגיש בקשה באופן אנונימי במסלול המהיר.

 

משרדנו מלווה לקוחות פרטיים בהליכי גילוי מרצון בפני רשויות המס. נשמח לעמוד לרשותכם בנושא. 

 

חזרה לכל העדכונים