© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

Together is powerful

עריכת הסדר כובל עלולה להוביל לביטול ההסכם כולו

לאחרונה ניתן פסק דין משמעותי, אשר עוסק בסוגיות של עריכת הסכם כובל, במסגרתו, ביטל בית המשפט המחוזי הסכם שנחתם לפני למעלה מארבעה עשורים, מאחר שהצדדים להסכם ערכו במסגרתו הסדר כובל.

 

חברת “שר תחנות דלק וסיכה בע”מ” פנתה לבית המשפט המחוזי על מנת שיבטל הסכם להקמה והפעלה של תחנת דלק בחיפה, שנחתם בשנת 1973 בינה ובין סונול ישראל בע”מ.

 

על פי כתב התביעה, החברה ביקשה מבית המשפט לבטל את ההסכם בעילה שההסכם אינו חוקי שכן הוא כולל, בין היתר, תניות בלעדיות והכתבת מחירים, שמהוות הסדרים כובלים על פי חוק ההגבלים העסקיים.

 

בכתב ההגנה טענה סונול כי שר נקטה בשיהוי וחוסר תום לב, שכן היא פעלה שנים רבות בהתאם לתניות הכובלות דבר ההופך אותן להסדר חוקי. כמו כן טענה סונול, כי אין לבטל את ההסכם אלא את התניות הכובלות בלבד.

 

בפסק הדין, מנתח בית המשפט את סעיף 19 לחוק החוזים, הקובע כי במידה וניתן להפריד את ההסכם לחלקים ועילת הביטול נוגעת רק לאחד מחלקיו, ניתן לבטל את אותו חלק בלבד.

 

אף על פי כן, בית המשפט קבע כי יש לבטל את ההסכם כולו שכן בהסכם הספציפי בין שר וסונול, לא ניתן להפריד בין סעיפי הכבילה ליתר סעיפי ההסכם מאחר והם מהווים מיקשה אחת.

 

פסק דין זה מהווה תמרור אזהרה ומוסיף מכוח חוק החוזים סנקציות שניתן להטיל על צדדים להסדר כובל לצד ההשלכות של עריכת הסדר שכזה בניגוד להוראות חוק ההגבלים העסקיים.