© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

Together is powerful

ענף הבנייה והתשתיות הוכר כענף חיוני

ביום 22.3.2020 פורסמו תקנות שעת חירום הנוגעות להגבלת הפעילות במשק וזאת על מנת להתמודד עם התפשטות נגיף הקורונה.

 

במסגרת התקנות, נקבעו מגבלות הנוגעות להגבלת מספר עובדים במקומות עבודה, ולפיהן עסקים יוכלו לפעול במתכונת של עד ל- 30% ממצבת העובדים או עד 10 עובדים (הגבוה מביניהם). מעסיק שיאפשר כניסת עובדים למקום העבודה, או שהייה של עובדים במקום העבודה מעל למספר העובדים המרבי המותר לשהייה בו זמנית צפוי לעונשי מאסר או קנס.

 

לצד המגבלות, הוחרגו מספר ענפים שנחשבים חיוניים למשק, ובהם גם ענף הבנייה והתשתיות. בתקנות נקבע, כי במקום עבודה מתחום הבניה והתשתיות ניתן לעבוד בתפוקה של 100% (החרגה זו חלה על אתרים שאינם סגורים. כלומר: עדיין לא הותקנו בהם הדלתות והחלונות).

 

ביחד ענף הבנייה והתשתיות, הוחרגו גם פעילויות אשר תומכות בענף, ובכלל זה, כרייה, חציבה, ייצור חומר בניין, ציוד הרמה ושינוע, שירותי ניהול ופיקוח על בניה ושירותי מדידה.

 

במקומות עבודה בהם ניתן להעסיק עובדים מעל למגבלות הקבועות בתקנות, יש לצמצם את מספר העובדים ככל שניתן, וזאת לצורך הבטחת פעילות חיונית בלבד.

תגים: נגיף הקורונה