© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

Together is powerful

עדכון חשוב לפועלים בתחום השירותים הפיננסים המוסדרים – טיפול בבקשות רישוי

חברות ועסקים אשר לא ישלימו את הגשת המסמכים הנדרשים במסגרת הליך הרישוי מול רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון, בקשתם עלולה להידחות והם לא יקבלו רישיון שיאפשר להם לפעול בתחום.

 

הודעה ברוח זו, החלה להישלח לחברות ועסקים הפועלים בתחום השירותים הפיננסים אשר לא השלימו את הליך הרישוי. במכתבים, הודיעה הרשות על כוונתה  לדחות את הבקשה לרישיון למי שלא ישלים את הגשת המסמכים בתוך 60 יום.

 

סוגיית קידום הליכי הרישוי של נותני שירותים פיננסים מוסדרים על ידי רשות שוק הון היתה תלויה בבג”ץ במהלך השנה האחרונה במסגרת עתירות שהוגשו כנגד נוהל רישוי שירותים פיננסיים מוסדרים, אותו פרסמה רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון באוגוסט 2019 וזאת במועד בו לפי החוק היתה חייבת להשלים את הליך בדיקת הבקשות שהוגשו עם כניסת החוק לתוקף ב-1 ביוני 2017 ביחס לנותני האשראי וב-1 באוקטובר 2018 ביחס לשירות בנכס פיננסי.

 

במסגרת העתירות, הועלו טענות שונות כנגד נוסחו של הנוהל, המטיל נטל כבד על כתפיהם של הגופים השונים הפועלים בענף השירותים הפיננסיים (אשראי חוץ בנקאי, שירות בנכס פיננסי – המרת מטבע, העברות בינלאומיות, ארנקים אלקטרונים, פלטפורמות P2P) ובמיוחד על החברות הקטנות יותר בענף, אשר טענו כי דרישות אלה יביאו, הלכה למעשה, לסגירת פעילותם של רבים מגופים אלה ויותירו בתחום רק את החברות הגדולות והמבוססות. כתוצאה מכך, פרסמה הרשות בחודש נובמבר 2019 נוהל מעודכן, הכולל הקלות מסויימות, בעיקר לגבי מבקשי רישיון בסיסי, קרי גופים להם היקף פעילות נמוך.

 

המתווה עליו הוסכם בדיון שהתקיים לאחרונה, בהמלצת שופטי בג”ץ, הוא כי הרשות תודיע לכל מגישי הבקשות שבבקשתם חסרים מסמכים, עד לסוף שנת 2020, כי עליהם להשלים את הגשת המסמכים בתוך 60 ימים בהתאם לנוהל שפורסם בחודש נובמבר 2019. לאחר השלמת המסמכים, החלטת הרשות תינתן בתוך 70 ימים. מבקשי רישיון שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במהלך 60 הימים שייקצבו להם – בקשתם תידחה. מבקשי רישיון אשר הגישו את  המסמכים הדרושים, החלטה בבקשת הרישיון תינתן עד ליום 31.12.2020.