© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

Together is powerful

ניתן להעסיק עובדים בשעות נוספות בהיקף חריג

הנחיות משרד הבריאות יצרו בין היתר אי וודאות ואי יציבות בשוק העבודה, כאשר ארגונים נאלצים להתמודד עם מחסור בכוח אדם, בין אם עקב חובת בידוד ובין אם לאור ההנחיות החדשות בנוגע להגבלת מספר העובדים במקומות עבודה, ומנגד עם מגבלה, המוכרת לנו היטב, בנוגע להעסקת עובדים בשעות נוספות.

 

ב-18 במרץ 2020, פרסם שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים תקנות חדשות, המתירות למעסיקים להעסיק עובדים בשעות נוספות בהיקף חריג העולה משמעותית על זה שנקבע עד היום. בכך ניתן מענה, ולו חלקי, למחסור בידיים עובדות. מעתה:

 

  • ניתן להעסיק עובדים בשבוע עבודה בן 67 שעות, כולל שעות נוספות.
  • מכסת שעות עבודה הנוספות בחודש נתון לא תעלה על 90 שעות נוספות.
  • אורך יום העבודה לא יעלה על 12 שעות, אולם ניתן להעסיק עובד למשך 14 שעות ביום, כולל שעות נוספות, לא יותר מ-8 פעמים בחודש.
  • העסקת העובד תיעשה בהתחשב בצרכים היחודיים של מקום העבודה ובהתחשב בטובת העובדים ובצורכיהם וזאת עקב התפרצות נגיף הקורונה.

 

תוקפה של ההוראה למשך חודשיים מיום 17.3.2020 או לתקופת תוקפו של צו בריאות העם, לפי המוקדם.

 

מחלקת דיני עבודה של משרדנו עומדת לרשותכם לשאלות והבהרות נוספות.

תגים: נגיף הקורונה