© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

מכירת הדירה התעכבה בגלל הקורונה? משפרי הדיור זכאים לקבלת ארכה

מוכרי ורוכשי דירות המתקשים למכור את דירתם הישנה, זכאים להארכה של 7 חודשים לצורך מכירתה, אשר לא ייחשבו על ידי רשות המיסים.

 

על רקע הקושי למכור דירות בחודשים האחרונים, אישרה מליאת הכנסת בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק להארכת תקופות ודחיית מועדים בענייני הליכי מס אשר קובעת כי רוכשי דירות מגורים, אשר היו אמורים למכור את דירתם בתוך 18 החודשים מיום רכישת הדירה החדשה, כדי ליהנות משיעורי מס רכישה מופחתים ב"רכישת דירה יחידה", והמועד האחרון למכירת הדירה "הישנה" הסתיים בתקופה שבין 1.3.20 עד ה-1.10.20, הרי שתקופה זו לא תלקח בחשבון.

 

החוק קובע גם, כי התקופה האמורה לא תילקח בחשבון לגבי מי שהיה עליו למכור את דירתו הישנה תוך תקופה של 18 חודשים ממועד רכישת הדירה הנוספת, על מנת ליהנות מפטור ממס שבח על מכירת הדירה הישנה. 

 

נזכיר, כי בהתאם להוראות חוק מיסוי מקרקעין, מי שרכש דירה חדשה לפני שמכר את הדירה הישנה, יהיה זכאי למדרגות מס רכישה של "דירה יחידה" בעת רכישת הדירה החדשה ולפטור ממס שבח במכירת הדירה הישנה, אם ימכור את דירתו הישנה במועדים שנקבעו בחוק ובכפוף ליתר התנאים. ובמסגרת החוק שאושר  במליאה כאמור התקופה שבין 1.3.2020 ועד 1.10.2020 לא תחשב במניין התקופה לפטור.