© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

Together is powerful

מבזק דיני עבודה – אפריל 2018

תיקון חוק שעות עבודה ומנוחה לעניין עבודת לילה

 

עבודת לילה היא עבודה שלפחות שעתיים ממנה נופלות בטווח שבין השעה 22:00 לשעה 06:00 למחרת.

 

בהתאם לסעיף 22 לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי”א-1951, מקומות עבודה הפועלים בעבודת משמרות יכולים להעסיק עובד בעבודת לילה לא יותר משבוע אחד בתוך שלושה שבועות (כלומר, עובד לא יכול היה לבצע יותר מ-7 משמרות בתוך 21 ימים).

 

החל מיום 13.03.2018 תוקן החוק על מנת לאפשר תדירות גבוהה יותר של עבודת לילה, וכעת ניתן יהיה להעסיק עובד בעבודת לילה שבוע אחד בתוך שבועיים, כך שמעתה ניתן יהיה להעסיק עובד 7 משמרת לילה בתוך 14 ימים.

 

סטייה מהוראות סעיף 22 הנ”ל מחייבת קבלת היתר מיוחד ממשרד העבודה.

 

 תיקון היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות

 

העסקת עובדים בשעות נוספות מתאפשרת מכוח ההיתרים הכללים בנושא זה.

 

ביום 19.03.2018 פורסם היתר כללי חדש בעניין העסקה בשעות נוספות, המחליף ומבטל את ההיתרים הקודמים.

 

ההיתר החדש קובע את ההוראות הבאות:

 

שעות נוספות מותרות ליום: אין להעסיק עובד יותר מ-12 שעות ביום (כולל שעות נוספות);

 

שעות נוספות מותרות לשבוע: אין להעסיק עובד יותר מ-16 שעות נוספות בשבוע – זאת גם לגבי עובדים המועסקים 5 ימים בשבוע וגם לגבי עובדים המועסקים 6 ימים בשבוע (לאור קיצור שבוע העבודה ל-42 שעות, המשמעות היא שאין להעסיק עובד יותר מ-58 שעות בשבוע כולל שעות נוספות);

 

שעות נוספות מותרות לשבוע לעובדים בעבודת לילה: ההיתר קובע שאורך שבוע עבודה לעובד אשר עבד עבודת לילה לא יעלה על 58 שעות, כולל שעות נוספות. בהקשר זה נזכיר, כי אורך יום העבודה בעבודת לילה הוא 7 שעות בלבד, ולכן בפועל כמות השעות הנוספות המותרת בעבודת לילה גבוהה יותר לעומת עבודת יום. כך, למשל, אם העובד יעבוד 5 משמרות לילה בשבוע, הרי שהוא יעבוד 35 שעות עבודה רגילות וניתן יהיה להעסיקו 23 שעות נוספות באותו השבוע.