© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

Together is powerful

מבזק דיני עבודה – אוקטובר 2018

יום הבחירות המוניציפאליות

הבחירות הכלליות לרשויות המקומיות ולמועצות האזוריות ייערכו ביום 30 באוקטובר 2018.

 

בניגוד לעבר, נכון להיום החוק קובע כי יום הבחירות לרשויות המקומיות והמועצות האזוריות יהיה יום שבתון, שבו רוב העובדים במשק לא יחויבו לעבוד ויהיו זכאים לקבל את שכרם הרגיל בגין אותו יום, מבלי שינוכה יום חופשה מחופשתם הצבורה. העובד לא נדרש להוכיח כי הצביע בפועל.

 

השבתון יחול גם על עובד שמקום עבודתו נמצא בתחום רשות מקומית או מועצה אזורית שבה לא נערכות הבחירות, כל עוד הוא עצמו רשום בפנקס הבוחרים ועבד אצל המעסיק לפחות 14 ימים לפני הבחירות.

 

שר הפנים פרסם רשימה של מקומות העבודה אשר הוגדרו כשירותים ציבוריים, אשר ימשיכו לפעול ביום הבחירות ובהם ניתן לחייב את העובדים לעבוד (ביניהם: שירותי תחבורה, תחנות דלק, בתי מלון, מסעדות, בתי קולנוע, כוחות ביטחון וכד’).

 

חשוב לציין, כי בניגוד ליום שבת או חג, החוק אינו אוסר על פתיחת מקומות עבודה או על העסקת עובדים ביום הבחירות, ולפיכך אין מניעה להגיע להסכמה עם העובד כי הוא יעבוד ביום הבחירות. במקרה כזה, יש לאפשר לעובד לממש את זכות ההצבעה בבחירות.

 

בנוסף, ועל אף שלא קיימת כל הוראה חוקית בנושא, הנוהג הוא לשלם בגין עבודה ביום הבחירות 200% משכרו הרגיל של העובד או לחילופין לזקוף לזכותו יום חופשה.

 

תיקון תקנות למניעת הטרדה מינית

לאחרונה, נכנס לתוקף תיקון לתקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעביד), התשנ”ח – 1998. במסגרת התיקון, עודכן התקנון המצוי למניעת הטרדה מינית, אשר משמש את רוב המעסיקים במשק כתקנון אותו  מחויבים המעסיקים לפרסם במקום העבודה.

 

בין השינויים המהותיים שבוצעו בתקנון הם הכללת הפעולה של פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם בהגדרת ההטרדה המינית, מתן דוגמאות נוספות לניצול יחסי מרות וקביעות נוספות הנוגעות להליך הבירור שמתבצע כאשר מתבררת תלונה בגין הטרדה מינית.

 

מומלץ כי המעסיקים יכירו את התקנות החדשות ויפעלו לאמץ תקנון מעודכן בארגון ואף לבצע את ההתאמות הנחוצות בהליכי הבירור לפי החוק על מנת לעמוד בדרישות התקנות.