© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

Together is powerful

יוזמה להגדלת הצפיפות בתחום המגורים

המועצה הארצית לתכנון ובניה אישרה את יוזמת מנהל התכנון להליך של תיקון הוראות תמ”א 35. התיקון המתוכנן להוראות תמ”א 35 הינו עדכון שיטת החישוב של רמת הצפיפות, משיטת חישוב של כמות יחידות דיור לדונם, לשיטת חישוב של כמות נפשות לדונם. 

 

תמ”א 35 קובעת, בין היתר, כי “תכנית מקומית לתוספת שטח לבינוי המייעדת שטח למגורים תופקד רק אם הצפיפות הממוצעת למגורים (נטו) באותו שטח לא תפחת מהקבוע בלוח מס’ 1 ולא תעלה על כפל הצפיפות בלוח מס’ 1”.

 

לוח מס’ 1, המצורף כנספח לתמ”א 35, קובע את צפיפות הבנייה המינימאלית לפי יחידות דיור לדונם נטו.

 

לטענת מנהל התכנון, השינוי בשיטת החישוב דרוש מכיוון ששיטת החישוב הקיימת יוצרת צפיפות נמוכה בהרבה מהמקובל במדינות מערביות אחרות, שכן לדוגמא, קיימות היום יחידות דיור רבות המשמשות למשקי בית קטנים, של אדם אחד או שניים. עוד על פי מנהל התכנון, צפיפות גבוהה מאפשרת תמהיל חברתי, נגישות לשירותים עירוניים, הצדקה להקמת מערכת תחבורה ציבורית נאותה ועוד.

 

לשם השוואה, בעוד שבתל אביב הצפיפות הינה 8,500 נפשות לדונם, בברצלונה מדובר על 16,000 נפשות לדונם ובפריז מדובר על 20,000 נפשות לדונם.

 

על פי הצעת מנהל התכנון, התיקון המבוקש להוראות התמ”א יגדיל את הצפיפות ברוטו לנפש בערים המרכזיות, כגון תל אביב וירושלים, ל-30,000 נפשות לדונם במרכזי הערים, ומכאן בערך הכפלת כמות יחידות הדיור לדונם באזורים אלו (מ-16 ל-30 יח”ד לדונם).

 

מטבע הדברים, לשינוי זה תהיה השפעה דרמטית על שוק הנדל”ן בישראל. כך למשל, פרויקטים רבים אשר עד כה לא העסיקו יזמים או לא יצאו לפועל בשל היעדר כדאיות כלכלית, ייבחנו מחדש.

 

בכל מקרה, יש לקוות שהתיקון הצפוי לתמ”א 35 מהווה נקודת מפנה משמעותית, שתאפשר להתקרב ליעדים שקבעה ממשלת ישראל בשנת 2017, במסגרת התכנית האסטרטגית לדיור.

תגים: התחדשות עירונית | רמת הצפיפות | תמ"א 35