© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

Together is powerful

הלוואות בערבות מדינה לעמותות חברתיות (וללא ערבות אישית)

לראשונה, עמותות חברתיות יכולות ליהנות מהתנאים הנוחים והאטרקטיביים של הלוואה בערבות המדינה למימון השקעה או הון חוזר בעמותה וללא העמדת ערבות אישית.

 

הקרן להעמדת הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה הכריזה לאחרונה על מסלול הלוואות חדש, שנפתח לטובת עמותות ומלכ”רים המספקים שירותים לממשלה בתחום החינוך, הרווחה והבריאות. המסלול ישאר בתוקף עד להודעה חדשה.

 

במסלול זה, העמותות לא תידרשנה להעמיד ערבות אישית (הנדרשת במסלולי ההלוואה האחרים של הקרן), אלא תידרשנה להמחות לבנק המלווה את הכספים שישתלמו להן בגין התקשרותן עם המדינה במידה ולא תפרענה את ההלוואה כסדרה.

 

הלוואות במסלול זה יועמדו לעמותות חברתיות המספקות שירותים בתחומים הנזכרים לעיל ועומדות בתנאים הבאים, זאת בנוסף ליתר תנאי ההלוואה של הקרן:

  • לעמותה קיימת התקשרות בתוקף עם המדינה (שהינה בתוקף לפחות 8 חודשים ממועד הגשת הבקשה להלוואה) בהיקף העולה על 120% מגובה ההלוואה המבוקשת;
  • ככל שהעמותה נתמכת לפי חוק יסודות התקציב, לא יותר מ-50% מהכנסות העמותה בשנתיים שקדמו להגשת הבקשה הגיעו מתמיכה כאמור.

 

הקרן הוקמה לפני מספר שנים על-ידי משרד האוצר (תחת אגף החשב הכללי) על מנת לסייע לעסקים קטנים ובינוניים קיימים או בהקמה בהשגת אשראי למימון פעילות שוטפת וצמיחה. הקרן מאפשרת לגופים המממנים להציע תנאים נוחים ואטרקטיביים ללווים, כגון העמדת בטחונות מינימאליים, ריבית נמוכה באופן יחסי ופריסה נוחה. ההלוואות ניתנות מכספי גופים מממנים, כאשר המדינה מתחייבת לשפות אותם ככל והעסקים לא יעמדו בתשלומי פירעון ההלוואה.