© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

Together is powerful

בית המשפט העליון: היתר בנייה הינו תנאי מקדמי לתחולת תמריצי בנייה מכוח תמ”א 38

בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים בעניינים מנהליים דחה ערעור בעניין סירוב הועדה המקומית למתן היתר לביצוע הריסה ובניה מכח תמ”א 38/2, בטענה, כי המבקשים לא עמדו בשני התנאים המצטברים לצורך קבלת תמריצי הבניה הניתנים על פי התכנית.

 

בשנת 2017 הגישה חברת דגש לוג’יסטיק בע”מ לועדה המקומית לתכנון ולבניה בקשה למתן היתר להריסת בניין בן 9 קומות ברמת השרון ולבניית בניין חדש תחתיו מכח תמ”א 38/2. הועדה המקומית דחתה את הבקשה בטענה, כי הבניין נבנה במקור ללא היתר בנייה כדין – תנאי הכרחי לתחולת תמריצי בניה מכוח תמ”א 38.

 

החברה ערערה על קביעת הועדה המקומית לערכאות הערעור השונות, ומשערעורים אלה נדחו גם הם,  ערערה החברה לערכאת הערעור האחרונה – בית המשפט העליון.

 

במסגרת הערעור טענה החברה כי למרות שלא היה בידה לאתר את היתר הבניה לפיו נבנה הבניין, הרי שהלכה למעשה, הקבלן שבנה את הבניין שילם את כל האגרות וההיטלים שנדרשו על ידי הרשות המקומית. בנוסף אפשרה העירייה את חיבור הבניין לרשת החשמל, אכלוסו בדיירים ואף את רישומו כבית משותף.

 

כמו כן נטען כי היות שבשנת 2000 החליטה הועדה המקומית לאשרר בדיעבד את היתר הבנייה וזאת לצורך תוספת בנייה חדשה על גג הבניין, ניתן להסיק מכך שהועדה המקומית לא הייתה מאשרת תוספת בנייה לבניין שלא נבנה כדין. בנוסף טענה המערערת כי על בית המשפט לבחון את תכלית הוראות תמ”א 38 לחיזוק הבניין מפני רעידות אדמה.

 

מנגד, הועדה המקומית וועדת הערר המחוזית טענו, כי בית המשפט נדרש להתערב בהחלטות של מוסדות התכנון, רק אם נפל בהן פגם מנהלי. על מנת ליהנות מתמריצי בנייה מכח התכניות החלות, תנאי הכרחי ומפורש הינו היתר בניה כדין אמנם נכונה העובדה, כי הועדה המקומית העניקה לבניין היתר בנייה בשנת 2000, אך דיירי הבניין לא פעלו להוצאתו בפועל, וממילא גם אם היה ניתן היתר לא מדובר בהיתר שניתן לפני שנת 1980 כנדרש לפי תמ”א 38.

 

בית המשפט העליון דחה את הערעור פה אחד בטענה, כי הם לא עומדים בשני התנאים הנדרשים לתחולתה של תמ”א 38 – קיומו של היתר בניה לבניין ושההיתר ניתן לפני ינואר 1980. לפיכך, בניה בהעדר היתר כדין, לא זו בלבד שאינה יכולה ליהנות מההטבות הניתנות על פי תכנית מאושרת, אלא דינה להיהרס.

 

בית המשפט הדגיש, כי עליו להיאבק בתופעת עבריינות הבניה. אמנם אין להקל ראש בחשיבות לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה, אלא שמטרה ראויה זו אינה מקדשת את האמצעים.

תגים: היתר בנייה | תמ"א 38