© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

Together is powerful

בית המשפט המחוזי קבע כי לא ניתן לבטל תכנית בניין עיר למרות שקיים פגם מנהלי באישורה אלא במקרים חריגים

בית המשפט המחוזי ביושבו כבית משפט לעניינים מנהליים (מחוז מרכז) קבע בתשובה לעתירה, כי על אף התקיימות פגם מנהלי, אשר כביכול עשוי לבסס עילה לביטול תכנית בנין עיר – הרי שבמקרה זה הפכה התכנית למעשה עשוי ועל כן, אין לבטלה.

 

בעתירה זו העותרת השיגה על תכנית המתאר ועל התכנית המפורטת וביקשה להורות על ביטולן.

 

בהתאם לתקנות אין לפרסם תכנית למתן תוקף ברשומות, לפני תום המועד להגשת ערר או לחלופין כל עוד קיים ערר בפני ועדת הערר. במקרה הנ”ל, העותרת קיבלה ארכה להגשת ערר, אולם הועדה המקומית, אשר היא זו שנתנה לה את הארכה, פרסמה את התוכנית למתן תוקף. מכאן שהועדה המקומית נהגה בניגוד לדין. בית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהלים קבע, כי תכנית שאושרה הינה בגדר “מעשה עשוי”. כלומר, הינה בגדר חיקוק שאין לבטלו או לחזור ממנו למעט במקרים חריגים. למרות שנפל פגם מנהלי באישורה בית המשפט לא יבטל תכנית שפורסמה, אלא במקרים אשר יצדיקו זאת במכלול השיקולים והאיזונים. העותרת לא הצביעה על עילה המצדיקה ביטול התוכנית לאחר שניתן לה תוקף והפכה למעשה עשוי.

תגים: התחדשות עירונית | תכנית בניין עיר