© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

Together is powerful

בית המשפט המחוזי בחיפה מנע לאחרונה הגבלה על הוצאת היתרים בתקופת הכנת תכנית

בית המשפט המחוזי בחיפה קבע לאחרונה כי הקפאה מוחלטת ל-3 שנים של כל הבקשות להיתרי בנייה על בסיס רעיון עתידי, כשאין עוד טיוטה ומבלי לבדוק אם הבקשה סותרת את התכנית העתידית – פוגעת פגיעה חמורה בזכות הקניינית.

 

העתירה נגעה לתכנית הכוללת שינוי ייעוד במקרקעין בעכו, מייעוד מגורים לייעוד משולב מגורים ומסחר ואושרה במוסדות התכנון למרות התנגדות הועדה המקומית. לאחר אישור התכנית, ביקשו העותרים להוציא היתר בנייה מכוח התכנית, אך הועדה המקומית הטילה מגבלות על הוצאת היתרים בתחום התכנית למשך 3 שנים או עד הפקדתה.

 

כשהעותרים ביקשו להוציא היתר מכוח התכנית שאושרה, סירבה הועדה המקומית לאשר את ההיתר בטענה כי הוא נוגד את התכנון המקודם. העותרים טענו כי הועדה המקומית לא הציגה טיוטת תכנית אשר תוכל להעיד שהבקשה נוגדת את התכנון המקודם. כתוצאה מכך, לא ניתן למנוע את אישור הבקשה להיתר שהגישו.

 

בית המשפט התבסס בהחלטתו על הכלל הקובע כי קבלת היתר על פי מצב תכנוני הוא חלק ממימוש הזכות לקניין והקפאת מתן היתרים עד להפקדת התכנית העתידית היא חריג לכלל הזה. בית המשפט ציין כי לא הוצגה בפניו כל טיוטה של התכנית המקודמת או שום ראיה שמצביעה על כך שהבקשה להיתר סותרת את התכנית בצורה כלשהי. לכן, פרסום הודעה לפי סעיף 78 המגבילה הוצאת היתרים, אינו מספיק, וצריך גם להראות התקדמות תכנונית משמעותית בתקופת הכנת התכנית, על מנת למנוע הוצאת היתרים מכוחה

 

בית המשפט הוסיף וקבע כי ועדת הערר הייתה צריכה לקבל את הערר וכי כל החלטה אחרת הייתה ההחלטה בלתי סבירה הפוגעת בזכות הקניין של העותרים.

תגים: היתר בנייה | שינוי ייעוד