© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

Together is powerful

בית הדין הארצי לעבודה מגן על זכות ההתארגנות ודוחה את ערעורה של מסעדת קפה נואר בתל אביב

בחודש ספטמבר, דחה בית הדין הארצי לעבודה את ערעורה של מסעדת קפה נואר בתל אביב והותיר על כנו את פסק הדין של בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב שקבע, כי המסעדה תשלם פיצויים בגובה 300 אלף שקלים בגין פגיעה בהתארגנות עובדיה.

 

בית הדין האזורי לעבודה פסק כבר לפני כשנה, כי המסעדה פיטרה והרעה את תנאיהם של עובדים פעילים בהתארגנות וחברי ועד, העבירה מסרים מאיימים לעובדים באמצעות מנהלים בדרגי הביניים ועודדה את הקמתו של ועד פנימי שהוא בגדר ‘ארגון מטעם המעסיק’. כל זאת  במטרה להרתיע את יתר עובדי המסעדה מלהצטרף להתארגנות העובדים.

 

בית הדין הארצי לעבודה ממחיש בפסק דינו, כי מעמדה של זכות ההתארגנות הוא כשל זכות יסוד חוקתית שיש להגן עליה, באמצעות צמצום התערבות המעסיק.

 

לאור פסק הדין בעניין קפה נואר, על מעסיקים להיזהר מהבעת עמדה בנוגע להתארגנות, אף אם לדעתם יש בכך כדי להיטיב עם עובדיהם. נראה כי גם מעסיק הפועל בתום לב מתוך אכפתיות ומבקש להציג לעובדים אלטרנטיבה להתארגנות, עלול למצוא עצמו בפני הליך משפטי שסופו עשוי להיות פיצוי כספי לעובדים. 

 

התארגנות עובדים כרוכה בתהליכים מהירים, באירועים שאינם שגורים במקומות עבודה ומצריכה התייעצות משפטית מתמדת ולעתים גם היערכות מראש.