© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

Together is powerful

בג”צ מבהיר בפסק דין נוסף את סמכותו להתערב בהחלטות של רשויות התכנון

בית המשפט העליון דחה לאחרונה את עתירתו של ארגון עמק שווה, שהגיש התנגדות לשינוי בייעוד הקרקע באתר הארכיאולוגי “תל שילה” לועדה להתנגדויות של מועצת התכנון העליונה.

 

בית המשפט העליון הדגיש בפסיקתו כי הוא אינו משמש כערכאת תכנון ולא נוטה להתערב בהחלטות מקצועיות של רשויות התכנון. אולם, הוא כן יתערב בבחינת סבירות ההחלטה והליך קבלתה וייבחן פגמים המצדיקים את ביטולה.

 

הארגון התנגד לתכנית הפיתוח התיירותי של התל וסביבותיו, שכללה שינוי יעוד הקרקע מאתר ארכיאולוגי לגן ארכאולוגי שמסביבו אזורי מסחר ותיירות כמו אולם אירועים, אולם כינוסים, מרכז מבקרים, אירוח ומלונאות, שני מתחמי מסחר תיירותיים בהן יהיה ניתן להקים מסעדה וחנויות וכל זה לצד הקמת אמפי-תיאטרון, חדרי אמנים ומשרדים בשטח שייעודו הוגדר כ”גן ארכאולוגי לפיתוח” בבסיס ההתנגדות עמד החשש מפגיעה בייחודיותו ההיסטורי של המקום, האוצר בתוכו ממצאי תרבות ומורשת חשובים.

 

מצד אחד, בית המשפט בחר להדגיש כי יש צורך לשמור על גמישות בהליכי הבנייה והפיתוח באתר ארכיאולוגי שכזה. אך אין בו כדי לייתר עריכתו של הליך תכנון קפדני המתבסס מלכתחילה על הממצאים שכבר התגלו ברבות השנים – ובכך לקתה מועצת התכנון. מעבר לכך יש צורך בהפעלת שיקול דעת מלא של מוסדות התכנון בשלב שבו נקבעות הנורמות התכנוניות החלות על אתר רגיש שכזה.

 

מצד שני, בית המשפט קבע, כי היחס בין העיקר לטפל נשמר. השימושים המסחריים כפי שמוצגים בתכנית אינם העיקר, אלא ממצאי הארכאולוגיה, התרבות והמורשת שפרושים לראווה ברחבי האתר. כמו כן, למרות ששימושים מסחריים בסביבתם של אתרים ארכיאולוגים אינם עניין מובן מאליו, נקבע כי מועצת התכנון כן ראתה לנגד עיניה דוגמאות של אתרים דומים המשלבים באופן ראוי ארכיאולוגיה ומסחר כמו מצדה, קיסריה, עיר דוד.

 

בסופו של דבר, בחר בית המשפט לדחות את העתירה ולהשאיר את התכנית המקורית על כנה.

תגים: שינוי בייעוד הקרקע