© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה ושות' משרד עורכי דין

Together is powerful

Together is powerful

חיפוש לפי תחום

עדכוני לקוחות /  דיני עבודה

בחודש ספטמבר, דחה בית הדין הארצי לעבודה את ערעורה של מסעדת קפה נואר בתל אביב והותיר על כנו את פסק הדין של בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב שקבע, כי המסעדה תשלם פיצויים בגובה 300 אלף שקלים בגין פגיעה בהתארגנות עובדיה.
קטגוריות: דיני עבודה | ליטיגציית דיני עבודה
לאחרונה, בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב פסק, כי מעשיה של עובדת אשר ניצלה את ימי המחלה כימי חופשה מיד לאחר שנמסר לה מכתב הזימון לשימוע, מצדיקים שלילת פיצויי פיטורים ודמי הודעה מוקדמת.
קטגוריות: דיני עבודה | ליטיגציית דיני עבודה
בית הדין לעבודה פסק לאחרונה, כי היעדרות קצרת מועד ממקום העבודה, ללא רשות, יכולה להוות הפרה של המשמעת וכפועל יוצא - עילה לפיטורים, אך לא ניתן לראות בה התפטרות.
קטגוריות: דיני עבודה | ליטיגציית דיני עבודה
הבחירות לכנסת ה-22 מתקרבות, ואיתם הדיונים הפוליטים במשרדים. מה קובע החוק לגבי הזכויות והחובות של העובדים ביום זה.
קטגוריות: דיני עבודה
בית הדין הארצי לעבודה הוא ערכאה עצמאית ולפיכך, רק לעתים נדירות מתערב בג"ץ בפסיקתו. לאחרונה, בצעד חריג, התערב בג"ץ פעמיים בפסיקת בית הדין הארצי לעבודה ובשני המקרים – עשה זאת כחלק ממדיניות משפטית שנועדה למגר את תופעת ההטרדה המינית במקומות עבודה.
קטגוריות: דיני עבודה
הרשות להגנת הפרטיות ביוון הטילה לאחרונה קנס בסך 150 אלף אירו על חברת הייעוץ הבינלאומית, PWC בשל הפרת תקנות הגנת המידע האירופאיות, ה-GDPR.
קטגוריות: דיני עבודה | פרטיות
פסיקה חדשה עשויה להשפיע על ממצאי בדיקות נאותות בהיבטי דיני עבודה ושאלת סיווגן של חברות הייטק כחברות הפועלות בענפי התעשייה.
קטגוריות: דיני עבודה | טכנולוגיה
פסק דין שניתן בבית הדין האזורי קבע כי עובדת שהרוויחה פחות מעובד באותו תפקיד זכאית לפיצוי מהמעסיק בגין הפליה.
קטגוריות: דיני עבודה | ליטיגציית דיני עבודה
במבזק דיני עבודה הנוכחי אנו מעדכנים לגבי יום השבתון שנקבע לבחירות הכלליות לרשויות המקומיות ולמועצות האזוריות והתיקון לתקנות למניעת הטרדה מינית.
קטגוריות: דיני עבודה
תיקון לחוק שעות עבודה ומנוחה לעניין עבודת לילה ולהיתר הכללי להעסקת עובדים בשעות נוספות.
קטגוריות: דיני עבודה
שר העבודה חיים כץ חתם לאחרונה על צו ההרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה. בהתאם לצו ההרחבה, יקוצר שבוע העבודה מ-43 שעות ל-42 שעות, ללא הפחתה בשכר.
קטגוריות: דיני עבודה
מספר עדכונים חדשים בנושא הגברת האכיפה בגין עבירות בטיחות בעבודה ושינוי בגיל פרישת חובה מיוחד למי שילדו נפטר.
קטגוריות: דיני עבודה
הרשות להגנת הפרטיות פרסמה בסוף חודש אוקטובר 2017 הנחיה לגבי השימוש במצלמות מעקב במקומות עבודה ובמסגרת יחסי עבודה. הנחיה זו איננה הפתעה, שכן טיוטא של הנחיה זו פורסמה עוד בשנה שעברה לקבלת הערות הציבור.
קטגוריות: דיני עבודה | פרטיות | רגולציה
ב- 30 באוקטובר 2017, אושר בקריאה שניה ושלישית בכנסת תיקון לחוק שכר המינימום. תיקון החוק יכנס לתוקף רק לאחר פרסומו הרשמי ברשומות.
קטגוריות: דיני עבודה
מספר עדכונים חדשים בנושא הרמת מסך ההתאגדות, חישוב פיצויי פיטורים לעובדים שעתיים ומסירת תלוש שכר אלקטרוני.
קטגוריות: דיני עבודה
לאחרונה, נושא האפליה בשוק העבודה בכלל ונושא הגילנות בפרט, תופס יותר ויותר מקום בדיון הציבורי. בהקשר זה, מצאנו לנכון להביא לידיעתכם פסק דין שניתן לאחרונה על ידי בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב בעניין בת שבע שמחי נ' מוצרי מעברות בע"מ, הנוגע לנושא זה.
קטגוריות: דיני עבודה | ציות
שלושה עדכונים בנושא זכויות עובדים נכנסו לתוקפם בחודש יולי האחרון, וכעת העדכון הנוסף לגבי אותן שלוש זכויות צפוי להיכנס לתוקף ביום 1.1.2017.
קטגוריות: דיני עבודה
לאחר תקופה של כשנה, במהלכה שרר חוסר בהירות בסוגיית שיעורי ההפרשות לביטוחים הפנסיוניים - זאת בעקבות תיקון מספר 12 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) מחודש אוגוסט 2015, לאחרונה הוסדר הנושא ובא על פתרונו.
קטגוריות: דיני עבודה
נוהל ניסויי חדש של הנפקת אשרות עבודה עבור מומחים זרים פורסם לאחרונה על-ידי רשות האוכלוסין וההגירה הישראלית. הנוהל החדש מקצר את התהליך הקיים ומאפשר לנושאי האשרות לעבוד בישראל עד 30 יום בשנה (ברציפות או במצטבר). בעבר, נדרשו חברות רב-לאומיות, שביקשו לשלוח בעלי מקצוע לארץ לתקופות קצרות ובלוח זמנים קצר, למטרת עבודה במרכזי המו"פ הישראליים שלהן או עבודה עם השותפים אסטרטגיים, להגיש בקשה ולקבל היתר עבודה (ממשרד הכלכלה) ולאחר מכן לעבור תהליך לקבלת אשרת עבודה מקונסוליה ישראלית בחו"ל – הכל לפני הכניסה לישראל. בהתאם לנוהל החדש, בקשות להיתרי עבודה עבור עובדים מומחים יטופלו על ידי משרד הכלכלה בהליך מזורז, כך שיושלמו במלואן, ברוב המקרים, תוך ששה ימים. לאחר קבלת היתר העבודה, יוכל המומחה להיכנס לארץ כתייר, בתנאי שתוך שני ימי עסקים מיום כניסתו לארץ, הוא יתייצב ברשות ההגירה על מנת להחליף את אשרת התייר באשרת עבודה. תהליך חדש זה צפוי להקל על חברות זרות, המבקשות לשלוח עובדים מומחים שלהן לארץ על מנת לנהל את פעילויותיהן בארץ, וכן לאפשר להן לשלוח מומחים לארץ באופן דחוף לטפל בענייניהן.
קטגוריות: דיני עבודה
לאחרונה פורסם תיקון לחוק שכר מינימום, אשר עתיד להתעדכן באופן הדרגתי תוך התיחסות לארבע תקופות. התקופה הראשונה תחל ביום 1 ביום 1 באפריל 2015 ובה יתעדכן שכר המינימום ל-4,650 ש"ח (ברוטו). בשכר אפריל 2015, המשולם בתחילת חודש מאי 2015, יש לכלול את העדכון הראשון. כל המעסיקים במשק, לרבות מי שאינם מעסיקים עובדים בשכר מינימום, חייבים לציין בכל תלושי השכר את גובה סכום שכר המינימום. לאור זאת, חובה לעדכן את תלושי השכר בהתאם. על פי החוק, לצורך חישוב העמידה בשכר המינימום יש לקחת בחשבון שכר יסוד/שכר משולב, תוספות יוקר ותוספות קבועות המשולמות לעובד עקב עבודתו.עדכוני שכר המינימום הבאים יהיו: ביום 1 באפריל 2016 יתעדכן השכר לגבוה מבין 4,650 ₪ או 47.5% מהשכר הממוצע במשק כפי שיהא באותו מועד. ביום 1 ביולי 2016 יתעדכן השכר לגבוה מבין השכר בתקופה השניה או 4,825 ₪. ביום 1 בינואר 2017 שכר המינימום יתעדכן ל-5,000 ₪.  ככל שיידרשו פרטים נוספים, או בדיקה למול נסיבות ספציפיות, ניתן לפנות למחלקת דיני העבודה של משרדנו.
קטגוריות: דיני עבודה
הזן כתובת אימייל על מנת להירשם לניוזלטר: