© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

הצד המשפטי של הסטארט אפ- איך לעשות את זה נכון

ברנע - ייעוץ משפטי לסטארט אפ

כדי להקים סטארט אפ מצליח צריך רעיון מבריק וחזון. אחרי שגיבשתם את הרעיון  ולפני הקמת העסק, ישנם מספר שלבים מקדימים שרצוי  לסדר מראש, שמטרתם להגן על היזמים ועל החברה. לכן, לפני הקמת הסטארט אפ, חשוב לעבור על ההליכים המשפטיים המקדימים הבאים:

 

יצירת ישות משפטית

 

כשמקימים עסק, כדאי ליצור עבורו ישות משפטית נפרדת, בדרך כלל תאגיד או חברה בערבון מוגבל. כדאי להגדיר את מיקום העסק ולבצע את כל הפעולות הנדרשות על מנת לפעול באופן חוקי בכל הטריטוריות בהן אתה מתכוון לפעול. חשוב מאוד גם לדאוג שנכסי החברה מופרדים מהנכסים האישיים שלך. לשם כך, צריך לפתוח חשבונות עבור החברה, לארגן ניהול ספרים נפרדים ולהגיש לרשויות הרלוונטיות את כל הניירת הכרוכה בפתיחת עסק. כל אלה חשובים על מנת למנוע מצב שבו צד ג' תובע תשלום מהנכסים האישיים שלך במהלך תביעה נגד חברתך.

 

הסכמים וחוזים

 

מלבד פעולות התגוננות מפני סיכונים חיצוניים, עלולים להתעורר במהלך הדרך חילוקי דעות בין היזמים בדבר עתיד החברה/ סוגי השקעה ועוד. לכן, חשוב לעלות על הכתב את כל הסיכומים בינך לבין שאר השותפים והמשקיעים ולכלול בהם אלה את כל אשר סוכם ביניכם. בנוסף, חשוב שייקבעו בהסכמים אלה הסדרים בעניין הקניית זכויות, על מנת למנוע מצב שבו אחד מבעלי העניין מבצע יציאה מוקדמת ולוקח איתו את חלקו בזכויות הבעלות. בהקשר זה, גם חשוב לקבוע כללים בנושא הכנסת שותפים חדשים או חילופיים.

בנוסף לכל הפעולות הנדרשות כשמקימים עסק, על חברות הסטארט אפ להיערך מראש גם להליך סיום הפעילות. חשוב שתתכננו: באיזה מצבים ולפי איזה קריטריונים אתם מוכנים למכור את העסק? מה יקרה אם בשלב מסוים אחד השותפים מחליט לעזוב או לסגור את העסק? רצוי  להסדיר מראש את הדרך בה השותפים יממשו את השקעותיהם.

 

הגנת רכוש רוחני וזכויות קניין רוחני

הקניין הרוחני של חברתכם, הינה נכס חשוב שבזכותו תוכלו בין השאר לקבל מימון ולגייס כספים לחברה.

לכן, ההכרה בחשיבות הקניין הרוחני מחייבת את היזמים לגבש אסטרטגיית קניין רוחני – בדרך של רישום פטנטים, סימני מסחר ו/או זכויות יוצרים, וזאת, על מנת לדאוג שאף אחד אחר לא יוכל לגנוב את הרעיון שלכם ולרוץ איתו קדימה לפני שאתה מוכנים ומסוגלים לבנות את העסק שלכם.

 

מילוי דרישות החוק

לבסוף, חשוב מאוד להבין את החוקים והרגולציה החלים על פעילותכם. צריך לקחת בחשבון שבמידה ואתם מפרים חוקים או תקנות בנושאי ניירות ערך, מסים או חוק החברות, אתם עלולים לאבד את העסק ואף יותר מזה.

הזן כתובת אימייל על מנת להירשם לניוזלטר: