© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

Together is powerful

חיפוש לפי תחום

Client updates /  נדל"ן

שר האוצר, ישראל כץ, החליט להפחית את המס הרכישה, שהיה נהוג מ-2015. במסגרת התכניות שקידם שר האוצר הקודם, משה כחלון, להפחתת מחירי הדיור ולדחיפת משקיעים החוצה משוק הנדל"ן, מס הרכישה למשקיעים עלה מ - 5% ל- 8% בגין דירה שאינה דירתו היחידה של הרוכש.
קטגוריות: לקוחות פרטיים | מיסוי | נדל"ן
מוכרי ורוכשי דירות המתקשים למכור את דירתם הישנה, זכאים להארכה של 7 חודשים לצורך מכירתה, אשר לא ייחשבו על ידי רשות המיסים.
קטגוריות: נדל"ן
בהחלטה חדשה נקבע כי בעל קרקע לא יהיה חייב בתשלום היטל השבחה בגין חלקו של שטח  שהוקצה בתוכנית לרשות המקומית. בנוסף, נקבע שככל שבניית החלק הציבורי תבוצע על ידי בעל המקרקעין, אזי עלויות הבנייה יופחתו מההשבחה.
קטגוריות: נדל"ן
בית המשפט דחה לאחרונה ערר שעסק בזכויות מקרקעין שקיבלו עוררים במתנה מקרוביהם. העוררים קיבלו במתנה זכויות במקרקעין, כמשמעותן בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה). מתנה זו, הנחשבת כמכירה לפי חוק מיסוי מקרקעין, הייתה קרקע שנחתמה לגביה עסקת קומבינציה, במסגרתה התחייב הקבלן לבנות עבור הבעלים דירות מגורים.
קטגוריות: מיסוי נדל''ן | נדל"ן
ועדת הערר לפי חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) פסקה לאחרונה כי מכירת זכות במקרקעין מחייבת את המוכר במס שבח ואת הקונה במס רכישה, אך חיובים אלה לא יחולו על מכירת זכות במקרקעין מנאמן לנהנה.
קטגוריות: נדל"ן
תקופה מעניינת של שינויי חקיקה עומדת לעבור עלינו. בחוק ההסדרים המתוכנן, ישנם מספר רפורמות נדל"ניות משמעותיות מאוד, עליהם דובר רבות במשך שנים. כמו כן, עומד להיות מאושר התיקון לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), אשר מבצע מספר עדכונים חשובים
קטגוריות: נדל"ן
לאחרונה, קיבלה ועדת ערר החלטה כי אין לכלול את רכיב הפיתוח כחלק ממחיר העסקה לצורך חיוב במס רכישה. הערר התקבל כנגד החלטת מנהל מיסוי מקרקעין חדרה, אשר במסגרת זכייה במכרז של החברה לפיתוח קיסריה, להתקשרות בהסכמי בניה, חייב את העוררות בתשלום מס רכישה על הוצאות פיתוח שנכללו בעסקה. זאת על אף שהן טרם בוצעו במועד חתימת ההסכם.
קטגוריות: מיסוי נדל''ן | מיסוי נדל”ן | נדל"ן
מועצת השמאות הבינלאומית מציעה לציין באופן מפורש בשומה לגבי קיום מצב של חוסר ודאות מהותית לגבי שווי הנכס, אם להערכת השמאי זהו המצב. לפי חיים מסילתי – יו"ר לשכת שמאי המקרקעין, הכוונה לכלול מצבים של משבר פתאומי שפורץ הגורם לכך שלא ניתן להסתמך על עסקות השוואה, שכן כל עסקות ההשוואה קודמות למשבר.
קטגוריות: נדל"ן
האם דירה בבעלות בית חולים, שמכירתה אפשרה רכישת ציוד רפואי חיוני עבור המוסד הרפואי, מזכה את אותו מוסד בפטור מהיטל השבחה? ועדת הערר המחוזית לתכנון ובנייה במחוז תל אביב קבעה שלא.
קטגוריות: נדל"ן
במסגרת תכנית הסיוע הכלכלית להתמודדות עם נגיף הקורונה, גובש מתווה על ידי משרד הפנים, משרד האוצר ומרכז השלטון המקומי, ובסיוע המשרד להגנת הסביבה, לפיו תינתן לעסקים הנחה בגובה של 25% עד לסוף שנת 2020 בתשלום הארנונה. הנחת הארנונה תינתן למגזר העסקי – משרדים, שירותים ומסחר, תעשייה, בתי מלאכה, בתי מלון, חניונים ועוד. שר הפנים אריה דרעי יחתום על התקנות לאחר שאלה יופצו להערות הציבור. החלטה זו הינה בהמשך להנחיית שר הפנים דרעי שאפשרה לרשויות לקבוע הסדרי תשלום אשר דוחים את תשלומי הארנונה ל-1/5. במסגרת הסיכום הוחלט כי תישלח הנחיה מעודכנת לרשויות, לפיה יתאפשר להן לדחות לעסקים את תשלומי הארנונה למחצית השנייה של שנת 2020 ולאפשר להם הסדרי תשלום מקלים אשר יעלו בהדרגה מה – 1/7 ועד סוף השנה.
קטגוריות: נדל"ן
לאור משבר הקורנה, פנתה רב בריח לחברה שהשכירה לה נכס וביקשה לדחות את תשלום דמי השכירות ולשלמם בפריסה. המשכירה התנגדה וביהמ"ש דחה את בקשת רב בריח למנוע מהמשכירה לממש ערבות בנקאית להבטחת השכירות.
קטגוריות: נדל"ן
החלטה תקדימית של ועדת הערר לתכנון ובנייה פיצויים והיטלי השבחה במחוז תל אביב קבעה כי חישוב היטל השבחה בפרויקטים של פינוי בינוי יבוצע באמצעות כימות התועלת שתוכנית הפינוי בינוי מקנה לבעלי הדירות הישנות בלבד (דירה חדשה מול דירה ישנה) וכי יש להתעלם מהדירות העודפות שמקבל היזם ומכל תמורה אחרת שמקבל היזם ולא מקבלים בעלי הדירות הישנות.
קטגוריות: התחדשות עירונית | נדל"ן
המשנה ליועמ"ש החליט, כי רשות מקרקעי ישראל תפעל באופן מידי לביטול ההחלטה הנוגעות לשומות ואשר התקבלה בתחילת החודש.
קטגוריות: נדל"ן
אושרו תקנות לשעת חירום המורות על הקפאת לוח הזמנים שנקבע בחוק התכנון והבניה ובחוק לקידום הבניה במתחמים מועדפים לדיור וניתן שיקול דעת בהקלה על הוצאת תעודת גמר.
קטגוריות: נדל"ן | עסקאות נדל”ן | תכנון ובנייה ורישום מקרקעין
להלן עדכון על אופי הפעילות באגף רישוי ופיקוח של עיריית תל אביב.
קטגוריות: נדל"ן | תכנון ובנייה ורישום מקרקעין
על פי הנחיית משרד האוצר ומשרד השיכון, רשות מקרקעי ישראל הודיעה על דחיית מועדי התשלום.
קטגוריות: נדל"ן
הצעה של מנהל התכנון להמשך קיום דיונים מסוימים במוסדות התכנון בעת המשבר באמצעות "חיבור מרחוק".
קטגוריות: נדל"ן | תכנון ובנייה ורישום מקרקעין
מה קורה במצב בו עובדי קבלן לא מגיעים לעבודה בעקבות התפשטות נגיף הקורונה וכתוצאה מכך יהיה איחור במסירת הדירה ? האם הרוכש יהא זכאי לפיצוי או שהאיחור יהווה סיבה מוצדקת לאיחור?
קטגוריות: נדל"ן
שתי החלטות סותרות של מנהל מיסוי מקרקעין בנוגע להטבות מס שבח לדירת מגורים בעל היתר בנייה שאינו מותר למגורים.
קטגוריות: מיסוי נדל''ן | נדל"ן
ועדת ערר מיסוי מקרקעין קבעה לאחרונה, כי גורם מארגן של קבוצת רכישה שרכש חלקים לצורך מכירתם בעתיד נחשב חלק מקבוצת הרכישה ולכן עליו לשלם מס רכישה בגין הדירות המוגמרות ולא בגין שווי הקרקע.
קטגוריות: מיסוי נדל''ן | נדל"ן
הזן כתובת אימייל על מנת להירשם לניוזלטר: