© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

חיפוש לפי תחום

מאיה זיסר חדשות ועדכונים / 

7 במרץ, 2021
רוכש זכויות במקרקעין שלא השלים רישום זכויות בנכס על שמו ולכל הפחות רשם הערת אזהרה לטובתו עלול לאבד את הזכויות בנכס
בשנת 1987, התובעת חתמה על הסכם מכר לפיו רכשה את זכויות במקרקעין. העסקה לא נרשמה בלשכת רישום המקרקעין והתובעת אף לא רשמה הערת אזהרה לטובתה. בשנת 2006, נפטר המוכר והנתבע, בנו של המוכר, רשם את הזכויות במקרקעין על שמו. בשנת 2016, הנתבע מכר את זכויותיו במקרקעין לצד שלישי ונרשמה הערת אזהרה על זכויותיו במקרקעין לטובת הצד השלישי.
7 במרץ, 2021
בית המשפט העליון קבע: מעמדו של מוטב הערת אזהרה בדבר הימנעות מעשיית עסקה הינו כמעמד נושה מובטח
הרקע להליכים: בשנת 2015, אלימלך רייכמן ויצחק יפה חתמו על הסכם הלוואה, לפיו רייכמן יעמיד אשראי וילווה כספים ליפה בהתאם לתנאי ההסכם. בכדי להבטיח את מעמדו של רייכמן נרשמה לטובתו "הערת אזהרה שלילית", קרי הערה בדבר הימנעות מעשיית עסקה במקרקעין של יפה. בשנת 2016, יפה הוכרז כפושט רגל ורייכמן ביקש להכיר בו כנושה מובטח מכוח הערת האזהרה.
4 במרץ, 2021
הממונה על חוק המכר מחזק את ההגנה על רוכשי דירות ואוסר על מחיקת הערת האזהרה לטובת הרוכש ללא השבת כספים
באחרונה, הממונה על חוק המכר פתח בשני הליכים מנהליים כנגד שתי חברות יזמיות. ההליך הראשון היה כנגד יזם אשר מחק הערת אזהרה שנרשמה לטובת רוכש, מבלי שהשיב לו את כספי התמורה ששילם. לטענת היזם, הרוכש הפר את חוזה הרכישה ולכן מחק היזם את הערת האזהרה שנרשמה.
17 בינואר, 2021
הנהלת קניון אינה יכולה להטיל חבות בתשלום ארנונה של השטחים הציבורים בקניון, על שוכרי החנויות
פסק דין של העליון שניתן לאחרונה עוסק בנסיבות שבהן שוכרים של חנויות בקניון מחויבים בארנונה בגין השטחים הציבוריים בנוסף לשטח החנות. בית המשפט העליון פסק, כי אם למחזיק בחנות לא הוקצה שטח כלשהו מתוך השטחים הציבוריים בקניון, בו הוא יכול לעשות שימוש בלעדי, אזי החזקה בשטח המשותף היא של הנהלת הקניון ולא של השוכר. לפיכך, החבות בארנונה מוטלת על הנהלת הקניון.
23 ביולי, 2020
מכירת הדירה התעכבה בגלל הקורונה? משפרי הדיור זכאים לקבלת ארכה
מוכרי ורוכשי דירות המתקשים למכור את דירתם הישנה, זכאים להארכה של 7 חודשים לצורך מכירתה, אשר לא ייחשבו על ידי רשות המיסים.
8 ביולי, 2020
יחידת קרקע שנחתמה לגביה עסקת קומבינציה, מהווה דירת מגורים לעניין מיסוי מקרקעין
בית המשפט דחה לאחרונה ערר שעסק בזכויות מקרקעין שקיבלו עוררים במתנה מקרוביהם. העוררים קיבלו במתנה זכויות במקרקעין, כמשמעותן בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה). מתנה זו, הנחשבת כמכירה לפי חוק מיסוי מקרקעין, הייתה קרקע שנחתמה לגביה עסקת קומבינציה, במסגרתה התחייב הקבלן לבנות עבור הבעלים דירות מגורים.
22 באוגוסט, 2019
מאיה זיסר בתכנית סוגרים חשבון
עו"ד מאיה זיסר, שותפה במחלקת הנדל"ן, השתתפה בתכנית הטלוויזיה סוגרים חשבון ודיברה על שכירויות בחודשי הקיץ.
24 ביולי, 2019
ביטול הפקעת קרקע לצורכי ציבור – מתי?
בית המשפט העליון הכריע לאחרונה בשאלת ביטול הפקעת קרקע וקבע כי האינטרס הציבורי גובר על הנזק שייגרם לבעלי הקרקע.
27 בדצמבר, 2018
הצעת חוק קבוצות רכישה
ועדת השרים אישרה ב-23 בדצמבר 2018, את הצעת החוק העוסקת בקבוצות רכישה. הצעה זו נועדה, מצד אחד, להגן על חברי קבוצות רכישה ומצד שני, לאפשר את המשך קיומו של כלי זה, כמנוע להקמת דירות מגורים תוך חיסכון בעלויות.
23 בדצמבר, 2018
כללים חדשים של רשות המסים להכרה בהוצאות להשבחת נכס מקרקעין
החוק לצמצום השימוש במזומן אשר עתיד להיכנס לתוקפו ביום 1.1.19, משפיע בצורה משמעותית על תחום הנדל"ן.
29 באוגוסט, 2018
שילמתם בעבר מס שבח או מס רכישה? - יתכן שמגיע לכם החזר כספי
רשות המסים השיקה לאחרונה יישום המאפשר למי שביצעו בעבר עסקת נדל"ן, לבדוק האם קיימת יתרת זכות לטובתם, בגין תשלום עודף של מס שבח או מס רכישה, ששילמו.
25 ביולי, 2018
אישור הצעת חוק התכנון והבנייה – פטור מהיטל השבחה במקרים מסוימים
בחודש יולי 2018, אושרה בכנסת בקריאה שניה ושלישית הצעת חוק העוסקת בחובת תשלום היטל השבחה לבעלי דירות המבקשים למכור נכס בגין תכנית מתאר כוללנית.
2 במאי, 2018
הקונה יידרש לשלם היטל השבחה במקרה שהמוכר אינו יכול לשלמו בעקבות הליכי חדלות פירעון
כאשר נמכר נכס מקרקעין לפני שהמוכר נכנס להליכי פשיטת רגל, והיטל ההשבחה לא שולם על ידי המוכר - הוועדה המקומית אינה חייבת להעניק לקונה אישור לצורך רישום הנכס על שמו ולפיכך, יידרש הקונה לשאת בו. זאת לפי פסק דין שניתן לאחרונה בבית המשפט העליון.
19 בדצמבר, 2017
שינויים במיסוי מכירת דירות מגורים
החל מיום 1.1.18 יחולו מספר שינויים במיסוי מכירת דירות מגורים.
2 ביולי, 2017
ברנע ייצג את חברת אבגול במכירת זכויותיה במפעל בברקן
משרד ברנע ייצג את חברת אבגול במכירת זכויותיה במפעל בברקן בתמורה לסך של כ-52.5 מיליון שקל. חברת אבגול פועלת להעברת מרכז הייצור בישראל לדימונה.
29 במאי, 2017
"חוק המאכערים" – חוק התחדשות עירונית (הסכמים לארגון עסקאות)
חוק המאכערים שפורסם בתחילת אפריל 2017, מנסה לעשות סדר בתופעה של החתמת בעלי דירות על התחייבויות כלפי יזמים ו/או גורמים שונים (מארגנים), אשר אמורים לקדם פרויקטי התחדשות עירונית. החוק נועד בעיקרו להגן על בעלי דירות אשר חותמים על הסכמי טרום התקשרות (הסכמי ארגון), הכוללים סעיף האוסר עליהם להתקשר עם מארגן אחר.
3 במרץ, 2017
בג"צ – שומר הסף החדש של חוק ריבוי דירות
עו"ד מאיה זיסר, שותפה במחלקת הנדל"ן במשרד ברנע במאמר לדה מרקר בעקבות צו על תנאי שהוציא בג"צ המורה למדינה לנמק מדוע לא יבוטל חוק ריבוי דירות החדש. לדברי מאיה, כל מי שהחוק במתכונתו הנוכחית חל עליו, רצוי שימתין עם מהלכים כאלה או אחרים שנועדו לצמצם את תחולת החוק כדי לא להיכנס למצב בלתי הפיך.
25 בינואר, 2017
סמינר בנושא חוק מיסוי ריבוי דירות
משרדנו יקיים ב-14 בפברואר סמינר בנושא חוק מיסוי ריבוי דירות. עו"ד מאיה זיסר, שותפה במחלקת הנדל"ן במשרדנו תדבר על החוק החדש - על מי הוא חל, מה שיעור המס, אופן התשלום, פטורים ומענקים. עו"ד הראל פרלמוטר ממחלקת המיסים במשרדנו ידבר על האופן בו ניתן לחסוך בתשלום המס על הכנסות מהשכרת דירות.
3 בינואר, 2017
הדרישה לחתימת כתבי שיפוי ע"י ועדות התכנון אינה חוקית
בית המשפט העליון בראשותו של כב' השופט יורם דנציגר קבע בפסק דין שניתן בדצמבר, כי הדרישה לחתימת כתבי שיפוי על ידי וועדות התכנון אינה חוקית (פרחי ביקל בע"מ נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה - ראשון לציון).
16 בדצמבר, 2016
חוק מיסוי דירה שלישית אושר בועדת הכספים
עו"ד מאיה זיסר, שותפה במחלקת הנדל"ן במשרד ברנע, התראיינה לביזפורטל בעקבות אישור חוק מיסוי דירה שלישית בועדת הכספים. לדבריה, לא נראה גל של מכירת דירות על ידי מחזיקי דירה שלישית, אלא במקום, גלגול של המס על השוכרים על ידי העלאת דמי השכירות.
12 ביולי, 2016
משרד השיכון מאפשר לחברות בנייה זרות לראשונה לפעול בישראל
משרד הבינוי והשיכון האריך את מועד הגשת המועמדות לקול הקורא לחברות הבנייה הזרות המעוניינות לבנות בישראל עד ליום 1.8.16 ובתוך כך גם פרסם המשרד שורה של הקלות משמעותיות במטרה לעודד חברות בנייה זרות נוספות לגשת ולהתמודד במכרז.
23 בפברואר, 2016
עצות לרכישת דירה יד-שניה

רכישת דירה הינה לרוב העסקה הגדולה והמשמעותית ביותר שתעשו ולבטח בעלת היקף כספי משמעותי עבורנו. לכן, לאחר שאיתרנו את הדירה שמצאה חן בעינינו ולפני חתימת ההסכם, חשוב ביותר לבדוק מספר דברים.

 

16 בספטמבר, 2015
עדכון בנוגע לשינויים בתחום רישוי והיתרי בנייה עם כניסתו לתוקף של פרק הרישוי לחוק התכנון והבניה ביום 1.1.16
בחודש אפריל השנה פורסם תיקון 101 לחוק התכנון והבניה. החוק מתמקד בהעברת סמכויות לוועדות המקומיות והרחבתן, כלל שינויים בתחום רישוי הבנייה, שמטרתם לקצר, לייעל ולפשט הליכים אלה. להלן נסקור בקצרה את השינויים אשר יכנסו לתוקף ביום 1.1.16
18 באוגוסט, 2015
עדכון בנוגע לשינויים בתחום רישוי והיתרי בנייה עם כניסתו לתוקף של פרק הרישוי בתיקון 101 לחוק התכנון והבניה ביום 1.1.16
בחודש אפריל השנה פורסם תיקון 101 לחוק התכנון והבניה. החוק מתמקד בהעברת סמכויות לוועדות המקומיות והרחבתן, כלל שינויים בתחום רישוי הבנייה, שמטרתם לקצר, לייעל ולפשט הליכים אלה. להלן נסקור בקצרה את השינויים אשר יכנסו לתוקף ביום 1.1.16. 
11 באוגוסט, 2015
שיא של כל הזמנים במכירת דירות בחודש יוני
נתונים שפרסם בתחילת השבוע משרד האוצר מעידים על זינוק חד של 42% ברכישות דירות בחודש יוני. הסיבה לכך היא החלטת משרד האוצר לעלות את מס הרכישה על הדירות להשקעה. מהלך שגרם למשקיעים רבים להתנפל על דירות. מאיה זיסר בן טל, שותפה במחלקת הנדל"ן של המשרד התראיינה לכל תקשורת רבים בנושא ואמרה כי כי העלאת מס הרכישה לא תעצור את המשקיעים, בעלי ההון ולמעשה תשפיע בעיקר על המשקיעים הקטנים בעלי הדירה האחת אשר רכשו לשם השלמת הכנסה או את בעלי מחצית הדירה הנוספת אשר קיבלו בירושה, שכעת מעוניינים לשדרג את דירת המגורים שלהם".
11 באוגוסט, 2015
שיא של כל הזמנים במכירת דירות בחודש יוני
נתונים שפרסם בתחילת השבוע משרד האוצר מעידים על זינוק חד של 42% ברכישות דירות בחודש יוני. הסיבה לכך היא החלטת משרד האוצר לעלות את מס הרכישה על הדירות להשקעה. מהלך שגרם למשקיעים רבים להתנפל על דירות. מאיה זיסר בן טל, שותפה במחלקת הנדל"ן של המשרד התראיינה לכל תקשורת רבים בנושא ואמרה כי כי העלאת מס הרכישה לא תעצור את המשקיעים, בעלי ההון ולמעשה תשפיע בעיקר על המשקיעים הקטנים בעלי הדירה האחת אשר רכשו לשם השלמת הכנסה או את בעלי מחצית הדירה הנוספת אשר קיבלו בירושה, שכעת מעוניינים לשדרג את דירת המגורים שלהם".
14 ביולי, 2015
תגובות מעורבות בשוק הנדל"ן לצעדים שאישר היום קבינט הדיור
קבינט הדיור בראשותו של שר האוצר משה כחלון אישר  שורה ארוכה של החלטות הכוללות בין היתר את הרחבתה של תוכנית מחיר למשתכן, אישור להחלטה לקבוע הוראת שעה למשך 5 שנים במסגרתה יוכלו קבלנים ויזמים לקבל תוספת של 20% זכויות בנייה בבנייני מגורים שטרם נבנו או שנמצאים בשלבי בנייה התחלתיים, וזאת מבלי לקבל את אישור הוועדה המחוזית ועוד. מאיה זיסר, שותפה במחלקת הנדל"ן של המשרד, התראיינה לגלובס בנושא צעדים שאושרו
הזן כתובת אימייל על מנת להירשם לניוזלטר: