כל הזכויות שמורות לברנע. משרד עורכי דין 2015 ©

משה מינסטר

עו”ד משה מינסטר הינו עורך דין במחלקה המסחרית של משרד ברנע ושות’. 

משה מלווה חברות מקומיות וזרות בפעילותן המסחרית בארץ ובחו”ל ומעניק להן ייעוץ משפטי מקיף.
השירותים המשפטיים כוללים ליווי שוטף בתחומים שונים כגון הסכמים מסחריים, ממשל תאגידי, רגולציה, הגבלים עסקיים ועוד.

בנוסף, משה מעורב בליווי שוטף של חברות ציבוריות ופרטיות בהיבטים שונים של דיני החברות ודיני ניירות ערך
משה התמחה במשרד ברנע ושות’.

השכלה:


המרכז הבינתחומי, הרצליה, B.A , LL.B מנהל עסקים עם התמחות במימון, 2013

חבר בלשכת עורכי דין:


חברת לשכת עורכי הדין משנת 2014חדשות ועדכונים - משה מינסטר:


July 18, 2017

רשות ההגבלים העסקיים בישראל פרסמה גילוי דעת בעניין הסדרי הכתבת מחיר אנכיים

רשות ההגבלים העסקיים בישראל פרסמה לאחרונה נוסח סופי של 'גילוי הדעת' בעניין הסדרי הכתבת מחיר אנכיים (הסדרי “RPM – Resale Price Maintenance”ׂׂ). בגילוי דעת זה הרשות מציגה את עמדתה בנוגע לנסיבות בהן ספק יוכל להכתיב למפיץ או קמעונאי       את המחיר שבו יימכר המוצר לחוליה הבאה בשרשרת, מבלי שהדבר ייחשב הסדר כובל אסור.

January 16, 2017

רשות ההגבלים העסקיים בישראל מפרסמת טיוטת גילוי דעת בעניין הסדרי הכתבת מחיר אנכית

רשות ההגבלים העסקיים בישראל פרסמה בימים האחרונים טיוטת 'גילוי דעת' בה היא מציגה את עמדתה בנוגע לנסיבות בהן ספק יוכל להכתיב למפיץ שלו את המחיר שבו ימכור המפיץ את המוצר לחוליה הבאה בשרשרת (הסדרי RPM – Resale Price Maintenanceׂׂ), זאת מבלי שהדבר ייחשב הסדר כובל אסור.

September 28, 2016

תניה מגבילה באיגרת חוב ליצירת שעבוד צף

בשוק מתן האשראי קיימת פרקטיקה מקובלת, לפיה מתן מימון מותנה ביצירת שעבוד צף על כלל נכסי התאגיד לטובת הגורם הממן. לרוב, איגרת החוב היוצרת את השעבוד כוללת גם תניה מגבילה, האוסרת על אותו תאגיד ליצור שעבודים נוספים ללא קבלת אישור בכתב ומראש מהגורם המממן. 

לכל החדשות של משה מינסטר >

הזן כתובת אימייל על מנת להירשם לניוזלטר: